اسطوره

. خود ‌ماندن . گفت‌وگو با جلال ستاری .

این یادداشت حاصل گفت‌وگویی دوستانه با استاد جلال ستاری است به بهانه شروع دور جدید انتشار مجله معماری و فرهنگ با محوریت زمینه گرایی و هویت. در خلال این گفت‌وگو ستاری به ویژگی های هویتی جامعه ایران‌، نسبت آن با نیازهای محیطی و مواجهه‌اش با الگوهای وام گرفته شده می‌پردازد. در این مسیر به اهمیت آرکی تایپ ها در ساخت فضا اشاره می کند و نهایتا به این پرسش می پردازد که نسبت خلاقیت و هویت چیست؟ ... ادامه

. هویت از کجا می‌آید؟ .

جوهره و ساختار معماری ايران طی چند هزاره و به تدريج بنا بر محدوديت‌ها و امکانات ايران زمين شکل گرفت و متحول شد، اما هيچ گاه مسئله سامان‌دهی به مکان از مسئله فلسفی زمان که شاکله آيين را می‌سازد جدا نبوده، پس در همه جا شاهد حضور باورها در نوع مداخله در محيط هستيم. اما از آنجا که باورها و نوع مداخله در محيط و ايجاد مأوا هر دو از آبشخور بستر «فرصت ها و تهديدهای طبيعی» تأثير می‌گيرند، در نتيجه کار نيز نوعی وحدت ديده می شود. بنابراين سازمان فضايی در معماری تاريخی ايران و باورهايی که نظام هندسی از آن متأثر است هيچ گاه تغيير نکرد، بلکه به تدريج فربه و منقح شد، از خشونت راهکارها کاسته شد و با رنگ و لعاب و تلألو، ظرافت های بيش تری يافت. در این یادداشت فرهاد احمدی با مروری کوتاه بر اسطوره‌های برسازنده فضا، نقش تهاتر فرهنگی و خوانش وضعیت معاصر معماری در ایران کوشیده اين مسئـله را از خلال مقايسـه شاخـص‌ترين ابنيه ايرانی قبل و بعد از اسلام پی بگیرد؛ اینکه آیا می‌توان عنصری مشترک در معماری ایران یافت و آن را جوهر سازنده فضاهای ایرانی نام نهاد؟ ... ادامه