اقلیم

چالش‌های سرزمینی

. هویت و چالش‌های سرزمینی . گفت‌وگوی کامبیز مشتاق‌گوهری و محمد درویش .

در صورتی که هویت را از دریچه مکان و سرزمین بکاویم آن‌گاه تعامل مردمان با سرزمین در طول تاریخ با همه پستی‌ها و بلندی‌ها و همه ظرفیت‌ها و تهدیدهایش هویت‌ساز و هویت‌مند است و شیوه مواجهه با این چالش‌ها به بخشی از فرهنگ مردمان آن سرزمین بدل می‌شود. از طرفی چالش‌ها و مخاطرات طبیعی معاصر که حاصل مداخلات گسترده انسان در سازوکار طبیعت هستند و تمامی اهل زمین با آن دست به گریبانند، زندگی در عرصه‌هایی از زمین را آن‌چنان حساس و بحرانی ساخته که هر تصمیم و اقدامی در این مورد را به تصمیم و اقدامی برای «بودن یا نبودن» بدل کرده است. تحریریه معماری و فرهنگ با طرح پرسش‌هایی درباره تغییر و تحولات صورت‌گرفته در ارتباط ما با سرزمین، مرزهای میان «ویژگی‌های سرزمینی»، «رخدادهای طبیعی» و «مداخلات انسانی»، جایگاه مواجهه و تعامل با سرزمین در سطح کلان مدیریت و برنامه‌ریزی تصمیم‌گیران و نیز در سطح رفتار اجتماعی و سبک زندگی مردم و مواردی از این دست، در آبان ماه ۱۳۹۷ و در دو نشست میزبان دو اندیشمند گرامی، جناب آقای محمد درویش ــ نویسنده، پژوهشگر و فعال محیط‌زیست ــ و جناب آقای کامبیز مشتاق‌گوهری ــ معمار، مجسمه‌ساز و متخصص ژئوپلتیک ــ بود. آقای مشتاق‌گوهری با تأکید بر به رسمیت شناختن «منافع» همه گروه‌های سهیم، بر اهمیت برطرف کردن غفلت عمومی در سطح مردم و متولیان باور دارد. آقای درویش نیز طراحی چیدمان صحیح توسعه را بر مبنای ویژگی‌های جغرافیایی، اقلیمی و زمین‌شناختی سرزمینی استوار می‌داند و نمونه‌های موفقی را از توجه به این ویژگی‌ها و جلب مشارکت مردمی در تهیه و اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی مطرح می‌کند. ... ادامه