کامبیز مشتاق گوهری

. هویت و چالش‌های سرزمینی . گفت‌وگوی کامبیز مشتاق‌گوهری و محمد درویش .

در صورتی که هویت را از دریچه مکان و سرزمین بکاویم آن‌گاه تعامل مردمان با سرزمین در طول تاریخ با همه پستی‌ها و بلندی‌ها و همه ظرفیت‌ها و تهدیدهایش هویت‌ساز و هویت‌مند است و شیوه مواجهه با این چالش‌ها به بخشی از فرهنگ مردمان آن سرزمین بدل می‌شود. از طرفی چالش‌ها و مخاطرات طبیعی معاصر که حاصل مداخلات گسترده انسان در سازوکار طبیعت هستند و تمامی اهل زمین با آن دست به گریبانند، زندگی در عرصه‌هایی از زمین را آن‌چنان حساس و بحرانی ساخته که هر تصمیم و اقدامی در این مورد را به تصمیم و اقدامی برای «بودن یا نبودن» بدل کرده است. تحریریه معماری و فرهنگ با طرح پرسش‌هایی درباره تغییر و تحولات صورت‌گرفته در ارتباط ما با سرزمین، مرزهای میان «ویژگی‌های سرزمینی»، «رخدادهای طبیعی» و «مداخلات انسانی»، جایگاه مواجهه و تعامل با سرزمین در سطح کلان مدیریت و برنامه‌ریزی تصمیم‌گیران و نیز در سطح رفتار اجتماعی و سبک زندگی مردم و مواردی از این دست، در آبان ماه ۱۳۹۷ و در دو نشست میزبان دو اندیشمند گرامی، جناب آقای محمد درویش ــ نویسنده، پژوهشگر و فعال محیط‌زیست ــ و جناب آقای کامبیز مشتاق‌گوهری ــ معمار، مجسمه‌ساز و متخصص ژئوپلتیک ــ بود. آقای مشتاق‌گوهری با تأکید بر به رسمیت شناختن «منافع» همه گروه‌های سهیم، بر اهمیت برطرف کردن غفلت عمومی در سطح مردم و متولیان باور دارد. آقای درویش نیز طراحی چیدمان صحیح توسعه را بر مبنای ویژگی‌های جغرافیایی، اقلیمی و زمین‌شناختی سرزمینی استوار می‌داند و نمونه‌های موفقی را از توجه به این ویژگی‌ها و جلب مشارکت مردمی در تهیه و اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی مطرح می‌کند. ... ادامه

. آسبادهای ایران، تنوع گونه و تحول تکنیک .

آسباد متشکل از دو کلمۀ آس و باد است و به معنای سنگِ چرخانی است که نیروی باد آن را به چرخش در می‌آورد. نخستین شواهدِ وجودِ آسبادهای ایران مربوط به اواخر قرن دوم و اوایلِ قرنِ سومِ میلادی و در سرزمین سیستان است. این مقاله پژوهشی در بابِ سیر تحولِ آسباد‌های حوزۀ فرهنگیِ ایران است که بر تغییراتِ ساختار و تکنیکِ ساختِ آنها تکیه دارد. نویسنده آسبادهای موجود در ایرانِ فرهنگی را به پنج دستۀ کلی تقسیم می‌کند و سیرِ تحولِ این پنج دسته را در با توجه به تاریخِ جغرافیایی و فرهنگیِ ایران توصیف و تشریح می‌کند. روشِ این تحقیق تاریخی است و بنا بر منابعِ مکتوب و تحقیقاتِ جغرافیایی و اقلیمیِ ایران و همچنین با مطالعۀ آسبادهای به جای مانده از گذشته انجام شده است. ... ادامه

. در نسبت رنج، جهان، حقیقت .

یادداشت «در نسبت رنج، جهان و حقیقت» واکنشی است به یادداشت «افسانه دروغگویی ایرانیان» به قلم کامبیز مشتاق گوهری. احسان سنایی در این یادداشت نگاه متفاوت مشتاق گوهری به مفهوم دروغ را بهانه قرار می‌دهد تا به این نکته برسد که ضرورت گفت‌وگو و صورت‌بندی معنی حقیقت از رهگذر اعتماد فی‌مابین، ولو اینکه تا کنون به شیوه‌های متعدد عنوان شده باشد، از کدام زاویه و در کدام تقریر، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و نه یک فضیلت صرف. سنایی به زعم خود ترجیح می‌دهد سراغ این پیش فرض مهم نویسنده برود که «گاهی حتی معنی کلمات، در گذار تاریخ دیگر می‌شود» - تا مگر از این رهگذر به نسبت‌سنجی دو مفهومی‌های «معماری و فرهنگ» و از آن مهم‌تر «دروغ و حقیقت» بپردازد. ... ادامه