سال اول

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال اول . شماره چهارم . بهار ۱۳۷۹

شماره ۴

زمان انتشار: سال اول . بهار ۱۳۷۹ تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۹ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران ویراستار: گروه مطالعات معماری و شهرسازی مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات مسئول واحد آگهی‌ها: حسن سعادت‌کیا لیتوگرافی: مردمک؛ چاپ و صحافی: معراج یادداشت سردبیر [۲] بخش اول: نمادگرایی در هنرها نماد و نشانه . زهرا صفوی مبرهن . ترجمه: [۳] درآمدی بر مفهوم نماد و ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال اول . شماره دو و سه . پاییز و زمستان ۱۳۷۸

شماره ۲ و ۳

زمان انتشار: سال اول. پاییز و زمستان ۱۳۷۸ تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۵ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران مدیر فنی و مسئول تولید: اصغر مهرپرور مدیر حروفچینی: حسین کاغذچی نمونه‌خوان: مهناز خسروی ویراستار: مهدی افشار مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات مسئول واحد آگهی‌ها: بیژن نعیمی جلد: گروه معماری و شهرسازی لیتوگرافی: مقدم ؛ چاپ: فرزانگان ؛ صحافی: سپیدار بخش اول: روانشناسی و ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال اول . شماره‏ اول . تابستان ۱۳۷۸

شماره ۱

زمان انتشار: سال اول . تابستان ۱۳۷۸ تعداد صفحات: ۱۹۹ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۵ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران مدیر فنی و مسئول تولید: اصغر مهرپرور مدیر حروفچینی: حسین کاغذچی حروفچین: فرشته حسین‌پور نمونه‌خوان: مهناز خسروی جلد: سودابه آگاه لیتوگرافی: مقدم؛ چاپ: رشد؛ صحافی: سپیدار بخش اول: شکل در معماری سخن سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۳] از ماده تا تصویر . کامران افشار نادری [۵] ... ادامه