شماره ۳۷ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال یازدهم . شماره‏ سی‌وهفتم . پاییز ۱۳۸۸

شماره ۳۷

زمان انتشار: سال یازدهم . پاییز ۱۳۸۸ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۲ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، منوچهر طبیبیان، علی‌غفاری، ناصر فکوهی، هاشم‌هاشم‌نژاد صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی ویراستار: اسماعیل عباسی مسئول بازرگانی: مرضیه گلستانی همکاران این شماره: ثمر اکبری، مهناز خسروی، نرگس مرآت، شهره خوری نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی لیتوگرافی: دانا گراف چاپ: نقش ایران ناظر چاپ: مجید مبشری یادداشت سردبیر: ... ادامه