شماره ۶ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دوم . شماره ششم . پاییز ۱۳۷۹

شماره ۶

زمان انتشار: سال دوم . پاییز ۱۳۷۹ تعداد صفحات: ۱۱۸ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۱ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات سازمان آگهی‌ها: حسن سعادت‌کیا جلد: گروه معماری و شهرسازی لیتوگرافی: مردمک چاپ: نیل بخش اول: یادداشت‌‏ها و مقالات روش‌های تحلیل و طراحی فضاهای شهری . سید‌حسین بحرینی [۴] طرح ابریشم . علی اکبر صارمی . حداد بنکدار [۱۲] طرح بولوار ... ادامه