مجتمع تجاری

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وسوم . زمستان ۱۳۹۳ . صفحات ۸۸ تا ۹۱

. طرح منتخب مسابقه مرکز اداری گروه صنعتی انتخاب . فرهاد احمدی .

این طرح در جنوب میدان شیخ بهایی در مساحت حدود ۱۸۰۰ متر مربع و به صورت زمینی دو نبش با دید به محور میدان و کوه البرز قرار گرفته است. ساختمان دارای پنج طبقه پارکینگ زیرزمینی به صورت اسپیرالی، دو طبقه تجاری در همکف و زیر زمین اول، هشت طبقه به صورت چهار دوبلکس برای چهار واحد اداری و یک طبقه مدیریتی است که بر اساس ویژگی‏‌های بستر و نیروهای شهری شکل گرفته است. ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وسوم . زمستان ۱۳۹۳ ، صفحات ۸۶ و ۸۷

. مجتمع تجاری شهر رؤیاها . فرشاد مهدی‌زاده و رها اشرفی .

پروژۀ پیش رو مسابقۀ طراحی نمای ساختمان مركز تجاری در مجموعۀ تفریحی شهر رؤیاها در اصفهان است. این اسکلت بتنی در بستر خود در مجاورت سه کاربری مهم است که شخصیت‌های متفاوتی به این سه جبهۀ مجموعه خواهند ‌داد. شخصیت بازی و سرگرمی در مجاورت شهربازی، شخصیت تبلیغاتی در مجاورت ورودی و بزرگراه، شخصیت تشریفاتی در مجاورت هتل‌ها. طراحی نما در وهله اول، از نظر طراحان راهبردی غلط تلقی می‌شود؛ چراكه شروع پروژه با پیشفرض طراحی نما برای مجموعه‌ای تجاری، كه اصولاً پروژه‌ای درونگراست، باعث ایجاد مرز و قطع‌شدن ارتباط درون و بیرون پروژه می‌شود و كلاً راهبرد مناسبی برای پاسخ به مسائل درون پروژه نیست. ... ادامه
دفتر فرایند منطقی
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه وسوم . زمستان ۱۳۹۳ . صفحات ۸۲ تا ۸۵

. بازار مجاور کلیسای مریم . دفتر فرایند منطقی در طراحی معماری .

با عبور خیابان از میان بافت قدیم جلفا و ارزش اقتصادی بالای پلاک‌های مجاور این خیابان، اکثر خانه‌های قدیمی این بافت تخریب شد و خانۀ صفوی حیاط مرکزی که در این پروژه واقع بود از آخرین آنهاست. پروژه حدفاصل کلیسای مریم خیابان توحید و در نزدیک‌ترین فاصله از میدان جلفا قرار دارد. ... ادامه