مرکز فرهنگی

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال شانزدهم . شماره‏ پنجاه‌وپنجم . بهار ۱۳۹۷ . صفحه ۴۳

. انتخاب سردبیر . فروم سیاکس .

فروم سیاکس در مادرید (Caixa Forum) جزو بناهای اولیه دوران صنعتی و مربوط به اداره برق است که پس از بازآفرینی به فضایی با کارکرد فرهنگی تبدیل شده است. فضای جلویی آن نیز مربوط به ایستگاه گاز بوده که تخریب و به محوطه باز تبدیل شده است. ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وسوم . زمستان ۱۳۹۳ . صفحات ۶۸ و ۶۹

. مرکز فرهنگی آسیا . گروه معماری اون‏‌سانگ‏‌دونگ + کیم وو II .

در طرح پیشنهادی برای مرکز فرهنگی آسیا، گروه معماری اون‏سانگ‏دونگ + کیم وو II اشکوبی در مقیاس شهر طراحی کرده‌اند؛ ظرفی برای اتفاقات فرهنگی و زندگی روزمرۀ شهروندان. این سکوی شهری در حال ایجاد فضایی میان‌تهی و باز به‌واسطۀ خالی‌کردن مسیرها، پیاده‌راه‌ها و پلازاهاست؛ این به آن معناست که خلق «اشکوب جدید» درست مانند هدایت یک عملیات نقشه‌برداری بزرگ است. گروه طراحی، مرکز فرهنگی آسیا را به‌مثابۀ زمینی در میانۀ خلق و ناپدیدی در نظر گرفته‌اند، زمینی که به اجزای کوچک‌تر تغییر شکل داده، منظر شهری را ساخته و با خاطرات سایت و دگرگونی و تحول تاریخی روابط در زمینه پر شده ‌است. ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وسوم . زمستان ۱۳۹۳ . صفحات ۶۶ و ۶۷

. مرکز گردهمایی پارک ملی فوگو . او تی او .

در جزیرۀ فوگو، در ارتفاع ۱۸۰۰ متری و در مجاورت یک آتشفشان، روستایی با جمعیتی حدود ۱۲۰۰ نفر وجود دارد که اهالی آن در مرز بین قانون و بی‌قانونی زندگی می‌کنند؛ ساکنان روستا، زمین‌های دولتی را، که به طور عمده منابع طبیعی سرزمین است تصرف می‌کنند و برای امرار معاش خود در یکی از فقیرترین نقاط کشور، کِیپ وردِه، در آنها به فعالیت‌های کشاورزی می‏پردازند. شرایط مناطق حفاظت‌شدۀ ملی حکم می‌کند کشاورزی در مناطق خاصی انجام و ساخت‌وساز به‌طورکلی محدود شود، به همین دلیل قوانینی برای مقابله با اِشغال آزادانه و بی‌برنامۀ شهر تدوین شده است. اِعمال همین قوانین است که باعث تعارض منافع در منطقه و در پی آن، درگیری‌های مکرر می‌شود. ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وسوم . زمستان ۱۳۹۳ . صفحات ۶۲ و ۶۳

. مرکز فرهنگی و گردشگری آساکوسا . کنگو کوما و همکاران .

مرکز فرهنگی و گردشگری آساکوسا، در زمینی به وسعت ۳۲۶ مترمربع در مسیر منتهی به دروازۀ کامیناری‌مون، برای پاسخگویی به نیازهای عمومی در نظرگرفته شده بود، بنابراین نیازمند برنامه‌ای عمومی مانند مرکز اطلاعات گردشگری، اتاق کنفرانس، سالن چند‌منـظوره و فضای نمایشـگاهی نیز بود. این طرح برای مرکز فرهنگی در ‌واقع امتدادی از محلۀ پرتکاپوی آساکوسا است، به صورت عمودی؛ متشکل از سقف‌هایی که فعالیت‌های متنوع و مختلفی را پوشش می‌دهند و «برشی جدید» را، آن‌چنان که در معماری لایه‌بندی‌شده مرسوم وجود نداشته، خلق می‌کنند. ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال شانزدهم . شماره‏ پنجاه‌وپنجم . بهار ۱۳۹۷ . صفحات ۱۰۸ تا ۱۰۹

. فرهنگ شهری در تهران؛ رویه‌های شهری در فضاهای فرهنگی غیررسمی .

موضوعِ این مقاله معرفیِ کتابِ فرهنگِ شهری در تهران نوشتۀ حسین (ایرج) معینی و همکاران است. در این مقاله، نویسنده به طور مستقیم به معرفیِ و شرحِ محتوای کتاب نپرداخته است؛ بلکه هدفِ او شرح و بسطِ موضوعِ اصلیِ کتاب بوده است تا از این طریق خواننده با دیدی روشن به سراغِ کتاب برود. در این کتاب نقشِ فضاهای فرهنگیِ شهری در تقابلِ میان ساختارهای قدرت در جامعه و مردم عادی بررسی شده است. نویسندگانِ کتاب با تمرکز بر سه فضای فرهنگی، یعنی کتاب‌فروشی و کافه‌ها و گالری‌ها، معماری و جایگاه شهری این فضاها را در جنگِ میانِ قدرت و مردمِ عادی بررسی می‌کند. ... ادامه