«فصلنامه معماری و فرهنگ» یکی از نشریات باسابقه در زمینه‌ معماری و شهرسازی است که از سال ۱۳۷۸ به صاحب‌امتیازی دفتر پژوهش‌های فرهنگی منتشر می‌شود. این مجله در دوره اول انتشار خود (تابستان ۱۳۷۸ لغایت بهار ۱۳۹۲) زیر نظر آقای دکتر حسین سلطان‌زاده به عنوان مدیر مسئول و سردبیر مجموعه، پنجاه‌ویک مجلد را در حوزه‌های مختلف معماری با همراهی و قلم اساتید و بزرگان معماری و شهرسازی منتشر کرد. شماره پنجاه‌ودوم مجله به به همت خانم ماندانا یزدان‌شناس به عنوان سردبیر مهمان منتشر شد و پس از آن دوره جدید انتشار مجله به سردبیری آقای مهندس فرهاد احمدی معمار و استاد وقت طراحی معماری در دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد. تمامی مقالات و یادداشت‌های منتشر شده در «فصلنامه معماری و فرهنگ» اکنون از طریق وبسایت مجله در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.