سال یازدهم

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال یازدهم . شماره سی‌ونهم . بهار ۱۳۸۹

شماره ۳۹

زمان انتشار: سال یازدهم . بهار ۱۳۸۹ تعداد صفحات: ۱۲۲ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۸ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، منوچهر طبیبیان، علی‌غفاری، ناصر فکوهی، هاشم‌هاشم‌نژاد، مریم ماهوش صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی ویراستار: اسماعیل عباسی مسئول بازرگانی: مرضیه گلستانی همکاران این شماره: ثمر اکبری، مهناز خسروی، نرگس مرآت، شهره خوری نمونه‌خوان: مریم امجد لیتوگرافی: دانا گراف چاپ: نقش ایران یادداشت سردبیر . معماری داخلی [۴] کثرت‌گرایی ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال یازدهم . شماره سی‌وهشتم . زمستان ۱۳۸۸

شماره ۳۸

زمان انتشار: سال یازدهم . زمستان ۱۳۸۸ تعداد صفحات: ۱۱۳ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۸ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، منوچهر طبیبیان، علی‌غفاری، ناصر فکوهی، هاشم‌هاشم‌نژاد صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی ویراستار: اسماعیل عباسی مسئول بازرگانی: مرضیه گلستانی همکاران این شماره: ثمر اکبری، مهناز خسروی، نرگس مرآت، شهره خوری، امین نصر نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی لیتوگرافی و چاپ: اندیشه نوین یادداشت سردبیر: از بدنه تا ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال یازدهم . شماره‏ سی‌وهفتم . پاییز ۱۳۸۸

شماره ۳۷

زمان انتشار: سال یازدهم . پاییز ۱۳۸۸ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۲ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، منوچهر طبیبیان، علی‌غفاری، ناصر فکوهی، هاشم‌هاشم‌نژاد صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی ویراستار: اسماعیل عباسی مسئول بازرگانی: مرضیه گلستانی همکاران این شماره: ثمر اکبری، مهناز خسروی، نرگس مرآت، شهره خوری نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی لیتوگرافی: دانا گراف چاپ: نقش ایران ناظر چاپ: مجید مبشری یادداشت سردبیر: ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال یازدهم . شماره سی‌وششم . تابستان ۱۳۸۸

شماره ۳۶

زمان انتشار: سال یازدهم . تابستان ۱۳۸۸ تعداد صفحات: ۱۲۴ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۹ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، منوچهر طبیبیان، علی‌غفاری، ناصر فکوهی، هاشم‌هاشم‌نژاد صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی همکاران این شماره: ثمر اکبری، شهره‌خوری، نرگس مرآت، مهناز خسروی نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی مسئول بازرگانی: مرضیه گلستانی لیتوگرافی: فرآیند گویا چاپ: نقش ایران ناظر چاپ: مجید مبشری یادداشت سردبیر: از بلند مرتبه تا ... ادامه