سال شانزدهم

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال شانزدهم . شماره پنجاه‌وپنجم . بهار ۱۳۹۷

شماره ۵۵

زمان انتشار: سال شانزدهم . بهار ۱۳۹۷ تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۱ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر: فرهاد احمدی مدیر مسئول: حسین شهرابی هیئت تحریریه: آیدین احدزادگان آهنی، لیلا خدابخش، گلنوش‌رزازی، صبامریم‌ساعدی، حسین شهرابی، علی شریعتی، بنوشه فرهت، سیّدمهدی‌طباطبایی‌اردکانی دبیر تحریریه: گلنوش رزازی ویراستاران: مهناز خسروی، نرگس مرآت صفحه‌‏آرایان: حسین شهرابی، پرشیا مرادی همکاران این شماره: سوسن ترابی پاریزی، بشرا خوشنویس، محمدرضا کارفر، الناز ناصحی، هنگامه نانکلی با تشکر از: امیرحسین تبریزی، علی کرمانیان، علیرضا محمودی، ترانه یلدا، کامبیز مشتاق گوهری، مونا ولیک‌جزی امور مالی: حسین ... ادامه