سال هفدهم

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ-سال هفدهم . شماره پنجاه و ششم . بهار ۱۳۹۸

شماره ۵۶

زمان انتشار: سال هفدهم . بهار ۱۳۹۸ تعداد صفحات: ۱۰۸ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۸ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر: فرهاد احمدی مدیرمسئول: حسین شهرابی هیئت تحریریه: لیلا خدابخش، گلنوش رزازی، صبا مریم‌ساعدی، حسین شهرابی، بنوشه فرهت، سید مهدی طباطبایی‌اردکانی دبیر تحریریه: گلنوش رزازی صفحه‌‏آرایان: حسین شهرابی، پرشیا مرادی همکاران این شماره: امید احمدی‌لاری، بشرا خوشنویس با تشکر از: فاطمه تاجیک، مینا مهدوی امور مالی: حسین یوسفی رامندی هماهنگی انتشارات: سروناز تاراج چاپ و صحافی: خانه چاپ دیجیتال بخش اول: یادداشت‌‏ها و مقالات بحرانِ شناخت . سخن سردبیر [۳] ... ادامه