مجلات

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ-سال هفدهم . شماره پنجاه و ششم . بهار ۱۳۹۸

شماره ۵۶

زمان انتشار: سال هفدهم . بهار ۱۳۹۸ تعداد صفحات: ۱۰۸ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۸ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر: فرهاد احمدی مدیرمسئول: حسین شهرابی هیئت تحریریه: لیلا خدابخش، گلنوش رزازی، صبا مریم‌ساعدی، حسین شهرابی، بنوشه فرهت، سید مهدی طباطبایی‌اردکانی دبیر تحریریه: گلنوش رزازی صفحه‌‏آرایان: حسین شهرابی، پرشیا مرادی همکاران این شماره: امید احمدی‌لاری، بشرا خوشنویس با تشکر از: فاطمه تاجیک، مینا مهدوی امور مالی: حسین یوسفی رامندی هماهنگی انتشارات: سروناز تاراج چاپ و صحافی: خانه چاپ دیجیتال بخش اول: یادداشت‌‏ها و مقالات بحرانِ شناخت . سخن سردبیر [۳] ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال شانزدهم . شماره پنجاه‌وپنجم . بهار ۱۳۹۷

شماره ۵۵

زمان انتشار: سال شانزدهم . بهار ۱۳۹۷ تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۱ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر: فرهاد احمدی مدیر مسئول: حسین شهرابی هیئت تحریریه: آیدین احدزادگان آهنی، لیلا خدابخش، گلنوش‌رزازی، صبامریم‌ساعدی، حسین شهرابی، علی شریعتی، بنوشه فرهت، سیّدمهدی‌طباطبایی‌اردکانی دبیر تحریریه: گلنوش رزازی ویراستاران: مهناز خسروی، نرگس مرآت صفحه‌‏آرایان: حسین شهرابی، پرشیا مرادی همکاران این شماره: سوسن ترابی پاریزی، بشرا خوشنویس، محمدرضا کارفر، الناز ناصحی، هنگامه نانکلی با تشکر از: امیرحسین تبریزی، علی کرمانیان، علیرضا محمودی، ترانه یلدا، کامبیز مشتاق گوهری، مونا ولیک‌جزی امور مالی: حسین ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وچهارم . ۱۳۹۵

شماره ۵۴

زمان انتشار: سال پانزدهم . ۱۳۹۵ تعداد صفحات: ۱۰۹ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۸ عنوان صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر مهمان: فرهاد احمدی هیئت تحریریه: لیلا خدابخش، احسان سنایی، حسین شهرابی، بنوشه فرهت، سیّدمهدی‌طباطبایی‌اردکانی مدیر داخلی: سوسن ترابی پاریزی ویراستار: مرتضی فکوری طراح نشانه و قالب صفحات: حسین شهرابی صفحه‌‏آرایان: حسین شهرابی، علی ثابت همکاران این شماره: مهناز خسروی، بشرا خوشنویس، فریده داورزنی، محمدرضا دمیری گنجی، نرگس مرآت، عمید مرتضوی امور مالی: حسین یوسفی رامندی هماهنگی انتشارات: سروناز تاراج مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی لیتوگرافی: خاورمیانه چاپ و صحافی: ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وسوم . زمستان ۱۳۹۳

شماره ۵۳

زمان انتشار: سال پانزدهم . زمستان ۱۳۹۳ تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۲ عنوان صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر مهمان: فرهاد احمدی هیئت تحریریه: لیلا خدابخش، گلنوش رزازی، حسین شهرابی، سیّدمهدی‌طباطبایی‌اردکانی ویراستار: مرتضی فکوری طراح نشانه و قالب صفحات: حسین شهرابی صفحه‌‏آرایان: حسین شهرابی، لیلا خدابخش، گلنوش رزازی همکاران این شماره: مهناز خسروی،بشرا خوشنویس، فریده داورزنی، محمدرضا دمیری گنجی، نرگس مرآت، عمید مرتضوی با تشکر از: شمیم انتظاری، مینا بزرگمهر، احسان سنایی، نجمه شفرئی، مهران عارفیان، سارا فردوسی، وحید قاسمی، غزال کرامتی، هادی کمالی‌مقدم، کامبیز مشتاق‌گوهری، ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌ودو . تابستان۱۳۹۲

شماره ۵۲

زمان انتشار: سال پانزدهم . تابستان۱۳۹۲ تعداد صفحات: ۱۱۴ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۴ عنوان صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر مهمان: ماندانا یزدان‌شناس مشاوران علمی این شماره: شهریار عدل (باستان‌شناس)، مینا معرفت (معمار و شهرساز)، سیروس باور (معمار)، حسین شجیعی (معمار و شهرساز)، فریار جواهریان (معمار)، حسین حسین‌پور عسگری (معمار)، حسن باستانی‌راد (تاریخ‌دان) ویراستار فارسی و فرانسه: ماندانا یزدان‌شناس ویراستاران انگلیسی: هانی ابطحی، نسیم قیاسی مدیر داخلی: راضیه دوستی طراح جلد: فریده داورزنی همکاران این شماره: مریم آقامیری، فاطمه ملکی، مریم امجد، مهناز خسروی امور بازرگانی: سمیه گلستانی، ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال چهاردهم. شماره پنجاه‌ویک. بهار ۱۳۹۲

شماره ۵۱

زمان انتشار: سال چهاردهم . بهار ۱۳۹۲ تعداد صفحات: ۱۰۳ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۴ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده سردبیر مهمان: جهانشاه پاکزاد هیئت تحریریه: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیر داخلی: راضیه دوستی صفحه‌‏آرا: مریم آقا میری نمونه‌خوان: مریم امجد همکاران این شماره: فاطمه ملکی، مهناز خسروی، نرگس مرات،‌ مجید مبشری، هایده هادوی ویراستار: اسماعیل عباسی امور بازرگانی: ... ادامه