دفترپژوهشهای فرهنگی

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ-سال هفدهم . شماره پنجاه و ششم . بهار ۱۳۹۸

شماره ۵۶

زمان انتشار: سال هفدهم . بهار ۱۳۹۸ تعداد صفحات: ۱۰۸ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۸ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر: فرهاد احمدی مدیرمسئول: حسین شهرابی هیئت تحریریه: لیلا خدابخش، گلنوش رزازی، صبا مریم‌ساعدی، حسین شهرابی، بنوشه فرهت، سید مهدی طباطبایی‌اردکانی دبیر تحریریه: گلنوش رزازی صفحه‌‏آرایان: حسین شهرابی، پرشیا مرادی همکاران این شماره: امید احمدی‌لاری، بشرا خوشنویس با تشکر از: فاطمه تاجیک، مینا مهدوی امور مالی: حسین یوسفی رامندی هماهنگی انتشارات: سروناز تاراج چاپ و صحافی: خانه چاپ دیجیتال بخش اول: یادداشت‌‏ها و مقالات بحرانِ شناخت . سخن سردبیر [۳] ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال شانزدهم . شماره پنجاه‌وپنجم . بهار ۱۳۹۷

شماره ۵۵

زمان انتشار: سال شانزدهم . بهار ۱۳۹۷ تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۱ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر: فرهاد احمدی مدیر مسئول: حسین شهرابی هیئت تحریریه: آیدین احدزادگان آهنی، لیلا خدابخش، گلنوش‌رزازی، صبامریم‌ساعدی، حسین شهرابی، علی شریعتی، بنوشه فرهت، سیّدمهدی‌طباطبایی‌اردکانی دبیر تحریریه: گلنوش رزازی ویراستاران: مهناز خسروی، نرگس مرآت صفحه‌‏آرایان: حسین شهرابی، پرشیا مرادی همکاران این شماره: سوسن ترابی پاریزی، بشرا خوشنویس، محمدرضا کارفر، الناز ناصحی، هنگامه نانکلی با تشکر از: امیرحسین تبریزی، علی کرمانیان، علیرضا محمودی، ترانه یلدا، کامبیز مشتاق گوهری، مونا ولیک‌جزی امور مالی: حسین ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وچهارم . ۱۳۹۵

شماره ۵۴

زمان انتشار: سال پانزدهم . ۱۳۹۵ تعداد صفحات: ۱۰۹ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۸ عنوان صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر مهمان: فرهاد احمدی هیئت تحریریه: لیلا خدابخش، احسان سنایی، حسین شهرابی، بنوشه فرهت، سیّدمهدی‌طباطبایی‌اردکانی مدیر داخلی: سوسن ترابی پاریزی ویراستار: مرتضی فکوری طراح نشانه و قالب صفحات: حسین شهرابی صفحه‌‏آرایان: حسین شهرابی، علی ثابت همکاران این شماره: مهناز خسروی، بشرا خوشنویس، فریده داورزنی، محمدرضا دمیری گنجی، نرگس مرآت، عمید مرتضوی امور مالی: حسین یوسفی رامندی هماهنگی انتشارات: سروناز تاراج مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی لیتوگرافی: خاورمیانه چاپ و صحافی: ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دوازدهم . شماره چهلم . تابستان ۱۳۸۹

شماره ۴۰

زمان انتشار: سال دوازدهم . تابستان ۱۳۸۹ تعداد صفحات: ۱۲۹ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۱ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیر بانی‌مسعود، سیدحسین بحرینی، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیر داخلی: راضیه دوستی ویراستار: اسماعیل عباسی نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی گرافیک و صفحه‌‏آرایی: راضیه دوستی مسئول بازرگانی: مرضیه گلستانی همکاران: زینب اخلاق‌پسند، مهناز خسروی، نرگس مرآت، شهره خوری. لیتوگرافی: داناگراف ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال هشتم . شماره بیست‌وششم . ۱۳۸۵

شماره ۲۶

زمان انتشار: سال هشتم . ۱۳۸۵ تعداد صفحات: ۱۲۲ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۶ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی‌مسعود، پرویز پیران، سید محسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، حسین شیخ زین‌الدین، ناصر فکوهی، علی‌اکبر صارمی، محمد ضمیران، علی غفاری صفحه‌‏آرا: زهرا مساوات، راضیه دوستی همکاران این شماره: فاطمه ولیانی، سید احمد هدی، ارسطو صفیاری، نرگس مرآت، شهره خوری طرح جلد: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی ویراستار صوری: مهناز خسروی لیتوگرافی: فرآیند گویا مسئول امور اجرایی: ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دوم . شماره هفتم . زمستان ۱۳۷۹

شماره ۷

زمان انتشار: سال دوم . زمستان ۱۳۷۹ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۹ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده هیئت تحریریه: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی اکبر صارمی، على غفاری، سیدهادی میرمیران مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات سازمان آگهی‌ها: حسن سعادت‌کیا جلد: گروه معماری و شهرسازی همکاران این شماره: خاطره اکرمی، سیداحمد هدی، بابک داورپناه، سروناز تاراج لیتوگرافی: مردمک چاپ: نیل بخش اول: یادداشت‌ها و مقالات سخن سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۲] اداره مکردمی شهرها و ضرورت ... ادامه