سیروس باور

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌ودو . تابستان۱۳۹۲

شماره ۵۲

زمان انتشار: سال پانزدهم . تابستان۱۳۹۲ تعداد صفحات: ۱۱۴ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۴ عنوان صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر مهمان: ماندانا یزدان‌شناس مشاوران علمی این شماره: شهریار عدل (باستان‌شناس)، مینا معرفت (معمار و شهرساز)، سیروس باور (معمار)، حسین شجیعی (معمار و شهرساز)، فریار جواهریان (معمار)، حسین حسین‌پور عسگری (معمار)، حسن باستانی‌راد (تاریخ‌دان) ویراستار فارسی و فرانسه: ماندانا یزدان‌شناس ویراستاران انگلیسی: هانی ابطحی، نسیم قیاسی مدیر داخلی: راضیه دوستی طراح جلد: فریده داورزنی همکاران این شماره: مریم آقامیری، فاطمه ملکی، مریم امجد، مهناز خسروی امور بازرگانی: سمیه گلستانی، ... ادامه