شماره ۱۳ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال چهارم . شماره سیزدهم . بهار ۱۳۸۲

شماره ۱۳

زمان انتشار: سال چهارم . بهار ۱۳۸۲ تعداد صفحات: ۱۳۱ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۷ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران روابط عمومی: زهرا مساوات ویراستار: مهدی افشار طراح گرافیست: فرزاد ادیبی همکاران این شماره: خاطره اکرمی، سید احمد هدی، لیلا ریحانی، شهره خوری لیتوگرافی: طراحان فردا آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل اهداف و فعالیت‌های ناحیه سبز [۴] شهر و محیط زیست . محسن حبیبی [۶] حیات در معماری . وحید شالی ... ادامه