شماره ۱ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال اول . شماره‏ اول . تابستان ۱۳۷۸

شماره ۱

زمان انتشار: سال اول . تابستان ۱۳۷۸ تعداد صفحات: ۱۹۹ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۵ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران مدیر فنی و مسئول تولید: اصغر مهرپرور مدیر حروفچینی: حسین کاغذچی حروفچین: فرشته حسین‌پور نمونه‌خوان: مهناز خسروی جلد: سودابه آگاه لیتوگرافی: مقدم؛ چاپ: رشد؛ صحافی: سپیدار بخش اول: شکل در معماری سخن سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۳] از ماده تا تصویر . کامران افشار نادری [۵] ... ادامه