شماره ۲ و ۳ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال اول . شماره دو و سه . پاییز و زمستان ۱۳۷۸

شماره ۲ و ۳

زمان انتشار: سال اول. پاییز و زمستان ۱۳۷۸ تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۵ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران مدیر فنی و مسئول تولید: اصغر مهرپرور مدیر حروفچینی: حسین کاغذچی نمونه‌خوان: مهناز خسروی ویراستار: مهدی افشار مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات مسئول واحد آگهی‌ها: بیژن نعیمی جلد: گروه معماری و شهرسازی لیتوگرافی: مقدم ؛ چاپ: فرزانگان ؛ صحافی: سپیدار بخش اول: روانشناسی و ... ادامه