شماره ۳۵ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دهم . شماره سی‌وپنجم . بهار ۱۳۸۸

شماره ۳۵

زمان انتشار: سال دهم . بهار ۱۳۸۸ تعداد صفحات: ۱۲۸ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۴ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، منوچهر طبیبیان، علی‌غفاری، ناصر فکوهی، هاشم‌هاشم‌نژاد گرافیک و صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی همکاران این شماره: مرضیه گلستانی، ثمر اکبری، شهره‌خوری، مریم معزی، مریم امجد لیتوگرافی: فرآیند گویا چاپ: نقش ایران ناظر چاپ: مجید مبشری یادداشت سردبیر: نور و معماری . حسین سلطان‌زاده [۴] نورپردازی سیمای شهر ... ادامه