شماره ۳۶ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال یازدهم . شماره سی‌وششم . تابستان ۱۳۸۸

شماره ۳۶

زمان انتشار: سال یازدهم . تابستان ۱۳۸۸ تعداد صفحات: ۱۲۴ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۹ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، منوچهر طبیبیان، علی‌غفاری، ناصر فکوهی، هاشم‌هاشم‌نژاد صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی همکاران این شماره: ثمر اکبری، شهره‌خوری، نرگس مرآت، مهناز خسروی نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی مسئول بازرگانی: مرضیه گلستانی لیتوگرافی: فرآیند گویا چاپ: نقش ایران ناظر چاپ: مجید مبشری یادداشت سردبیر: از بلند مرتبه تا ... ادامه