شماره ۴۰ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دوازدهم . شماره چهلم . تابستان ۱۳۸۹

شماره ۴۰

زمان انتشار: سال دوازدهم . تابستان ۱۳۸۹ تعداد صفحات: ۱۲۹ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۱ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیر بانی‌مسعود، سیدحسین بحرینی، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیر داخلی: راضیه دوستی ویراستار: اسماعیل عباسی نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی گرافیک و صفحه‌‏آرایی: راضیه دوستی مسئول بازرگانی: مرضیه گلستانی همکاران: زینب اخلاق‌پسند، مهناز خسروی، نرگس مرآت، شهره خوری. لیتوگرافی: داناگراف ... ادامه