شماره ۴۵ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سیزدهم . شماره‏ پنجاه‌وششم . پاییز ۱۳۹۰

شماره ۴۵

زمان انتشار: سال سیزدهم . پاییز ۱۳۹۰ تعداد صفحات: ۱۰۶ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۸ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، سیدحسین بحرینی، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ زین‌الدین، علی اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد مدیر داخلی: راضیه دوستی  ویراستار: اسماعیل عباسی نمونه خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی گرافیک و صفحه‌آرایی: راضیه دوستی، زینب اخلاق‌پسند مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی و مرضیه گلستانی همکاران این شماره: مهناز خسروی، نرگس ... ادامه