شماره ۴۶ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سیزدهم. شماره چهل‌وشش. زمستان۱۳۹۰

شماره ۴۶

زمان انتشار: سال سیزدهم. زمستان ۱۳۹۰ تعداد صفحات: 104 صفحه تعداد یادداشت‌ها: 15 عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیر داخلی: راضیه دوستی نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی ویراستار: اسماعیل عباسی همکاران این شماره: مهناز خسروی، نرگس مرات گرافیک و صفحه‌آرایی: راضیه دوستی، زینب اخلاق‌پسند امور بازرگانی: سمیه گلستانی، مرضیه گلستانی عکس ... ادامه