شماره ۴۹ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال چهاردهم . شماره چهل‌ونم . پاییز ۱۳۹۱

شماره ۴۹

زمان انتشار: سال چهاردهم . پاییز ۱۳۹۱ تعداد صفحات: ۸۹ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۲ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطانزاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیر داخلی: راضیه دوستی ویراستار: اسماعیل عباسی همکاران این شماره: فاطمه ملکی، مهناز خسروی، نرگس مرات صفحه‌آرا: مریم آقامیری گرافیک: فریده داورزنی امور بازرگانی: سمیه گلستانی، مرضیه گلستانی ترجمه: هایده هادوی تولید فنی ... ادامه