گلنوش رزازی

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وسوم . زمستان ۱۳۹۳

شماره ۵۳

زمان انتشار: سال پانزدهم . زمستان ۱۳۹۳ تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۲ عنوان صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر مهمان: فرهاد احمدی هیئت تحریریه: لیلا خدابخش، گلنوش رزازی، حسین شهرابی، سیّدمهدی‌طباطبایی‌اردکانی ویراستار: مرتضی فکوری طراح نشانه و قالب صفحات: حسین شهرابی صفحه‌‏آرایان: حسین شهرابی، لیلا خدابخش، گلنوش رزازی همکاران این شماره: مهناز خسروی،بشرا خوشنویس، فریده داورزنی، محمدرضا دمیری گنجی، نرگس مرآت، عمید مرتضوی با تشکر از: شمیم انتظاری، مینا بزرگمهر، احسان سنایی، نجمه شفرئی، مهران عارفیان، سارا فردوسی، وحید قاسمی، غزال کرامتی، هادی کمالی‌مقدم، کامبیز مشتاق‌گوهری، ... ادامه