طراحی مرکز فرهنگی

معماری و فرهنگ . سال هجدهم . فضای کار اشتراکی . پاییز ۱۴۰۰

. طراحی فضای کار اشتراکی از نگاه یک معمار-کاربر .

عمل کردن به برخی اصول در طراحی فضاهای کار اشتراکی باعث افزایش بهره‌وری محیط و همین‌طور ساخت تجربه ذهنی خوشایندتری برای کاربران آن می‌شود. محمدرضا سبحان با تجربه راه‌اندازی فضاهای کار اشتراکی‌ای همچون تیوان و های‌وی، در این مطلب کوشیده تا اصول مهم طراحی این فضاها را بیان کند. فضاهای کار اشتراکی که رشد چشمگیر آنها حدودا از سال ۲۰۱۰ شروع‌شد، محیطی است که افراد می‌توانند با اجاره میزکار و بهره‌گیری از امکانات مختلف به فعالیت در حوزه کاری خود بپردازند، این مکان‌ها موظف اند تا فضایی مخصوص کار توام با زندگی برای کاربران فراهم سازند و برای تحقق آن باید روحیات و نیازهای آنها را در نظر داشته باشند. مسائلی همچون استفاده خلاقانه از رنگ، ایجاد پویایی در فضا و افزایش حس تعلق کاربران به فضا مواردی است که در طراحی این فضاها باید به آن توجه شود. از طرفی تجهیزات و امکاناتی چون کافه، فضای بازی، فضای استراحت، اتاق جلسات و میزهای ثابت و منعطف برای کار باید با شکل مناسب در اختیار افراد قرار گیرد. ... ادامه