مسجد

فصلنامه معماری و فرهنگی . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وسوم . زمستان ۱۳۹۳ . صفحات ۸ تا ۱۱

. مسجد جامع عتیق اصفهان .

این مقاله بازنشرِ مقاله‌ای است که در سال ۱۳۴۶ در مجله چاپ شده بود. در این مقاله آندره گدار روند تکامل مسجد عتیق اصفهان را پی می‌گیرد و می‌کوشد از خلال آن شرح دهد که چگونه الگوی عربی مسجد در ایران به مرور با الگوی چهارصفه ایرانی جایگزین و خیلی زود همه‌گیر شد. ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وسوم . زمستان ۱۳۹۳ . صفحات ۴۴ و ۴۵

. انتخاب سردبیر . فضایی برای مراقبه و نیایش .

به نظر می‌رسد در این عبادتگاه، نمادهایی از ساختار اولین مسجدی که به دستور پیامبر در مدینه ساخته شد به‌کار گرفته شده‌ است و با اتکا به شیوه‌های پیشروی معاصر سعی شده این نمادها بازخوانی و بازنویسی شوند. جداسازی فضای مسجد از پیرامون با یک دیوار، که شأن مقدس بدان می‌بخشد، در این‌جا کارکردی عینی یافته است؛ یک دیواره که با حرکت ممتد و پیوسته‌اش دو فضای درونی را از «بیرون» مجزا می‌سازد. ... ادامه
سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وسه . زمستان ۱۳۹۳ . صفحات ۴۶ و ۴۷

. مسجد چاندگائون . کاشف محبوب .

ساختمان این مسجد، در حاشیۀ بندر چیتاگونگ در بنگلادش، به دنبال احیای نقش سنتی مسجد است؛ فضایی که هم روحانی است و هم برای گردهمایی‏های اجتماعی مناسب است. معمار بنگلادشی، کاشف محبوب، سعی کرده است با تشخیص عناصر حیاتی مسجد، و پاک‌کردن آن از اضافات غیرضروری، به جوهره‌ای از مسجد برسد که گذشت هزاره‌ها بر آن گردی سنگین نشانده. ... ادامه