معماری ویتنام

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره‏ پنجاه‌و‌چهارم . تابستان ۱۳۹۵ . صفحات ۶۰ و ۶۱

. مرکز اجتماعی ویتنام . گروه معماران اچ‌اند‌پی .

منطقه دوک تو (Duc Tho) در استان هاتین (Ha Tinh) در ویتنام منطقه مستعد وقوع بلایای طبیعی و پیامدهای تغییرات آب‌وهوایی شناخته شده است. آب‌وهوای نامساعد و کمبود فضای ضروری مشکل اساسی مردم است و زندگی و فعالیت‏‌های روزمره ایشان دائماً مورد تهدید واقع می‌شود. برای حل این مشکل، معماران H&P سازه‏ای سبک و رنگارنگ با نام Re-ainbow طراحی کرده‌اند که همچون یک آفتاب‌پرست واقعی است. RE-ainbow واژه‏ای ابداعی از ترکیب دو کلمه «استفاده مجدد» (re-use) و رنگین‌کمان (rainbow) است که از انعکاس تصویری رنگ‏‌های مختلف بر اساس ارزش برابر هر رنگ، در این پدیده طبیعی الهام گرفته است و بدین معنی است که عملکردهای متفاوتی بر اساس نیازهای مردم محلی دارد و هر دو مضمون ایستایی و پویایی را دربر می‌‏گیرد. ... ادامه