سید هادی میرمیران

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال ششم . شماره بیستم . زمستان ۱۳۸۳

شماره ۲۰

زمان انتشار: سال ششم . زمستان ۱۳۸۳ تعداد صفحات: ۲۱۶ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۸ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: امیربانی‌مسعود، سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: راضیه دوستی ویراستار: امیرعباس نجاری، مهناز خسروی طراح گرافیست: ایراندخت قاضی‌زاده مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: فاطمه ولیانی, سید احمد هدی لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال ششم . شماره هجدهم و نوزدهم . تابستان و پاییز ۱۳۸۳

شماره ۱۸ و ۱۹

زمان انتشار: سال ششم . تابستان و پاییز ۱۳۸۳ تعداد صفحات: ۲۰۳ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۷ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: بنفشه غفرانی ویراستار محتویی: امیرعباس نجاری طراح گرافیست: ایراندخت قاضی‌زاده مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: فاطمه ولیانی, سید احمد هدی لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پنجم . شماره پانزدهم و شانزدهم . پاییز و زمستان ۱۳۸۲

شماره ۱۵ و ۱۶

زمان انتشار: سال پنجم . پاییز و زمستان ۱۳۸۲ تعداد صفحات: ۱۵۹ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۰ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران صفحه‌‏آرا: بنفشه غفرانی – زهرا مساوات ویراستار: امیرعباس نجاری طراح گرافیست: ایراندخت قاضی‌زاده همکاران این شماره: راضیه دوستی، فاطمه ولیانی، سید احمد هدی، فاطمه کشاورزی لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل معماری معاصر ایران و مکتب مدرن . مصطفی کیانی [۶] معماری دوران پهلوی پیش از ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پنجم . شماره‏ چهاردهم . تابستان ۱۳۸۲

شماره ۱۴

زمان انتشار: سال پنجم . تابستان ۱۳۸۲ تعداد صفحات: ۱۳۷ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۷ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران ویراستار: امیرعباس نجاری همکاران این شماره: خاطره اکرمی، مهناز خسروی، برهانیه زمانی، شهره خوری، سید احمد هدی آگهی‌ها: بیژن نعیمی لیتوگرافی: مردمک چاپ: نیل اهداف و فعالیت‌های ناحیه سبز [۴] شهر و محیط زیست . محسن حبیبی [۶] حیات در معماری . وحید شالی امینی [۱۲] ساختمان‌های زیرزمینی . ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال چهارم . شماره سیزدهم . بهار ۱۳۸۲

شماره ۱۳

زمان انتشار: سال چهارم . بهار ۱۳۸۲ تعداد صفحات: ۱۳۱ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۷ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران روابط عمومی: زهرا مساوات ویراستار: مهدی افشار طراح گرافیست: فرزاد ادیبی همکاران این شماره: خاطره اکرمی، سید احمد هدی، لیلا ریحانی، شهره خوری لیتوگرافی: طراحان فردا آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل اهداف و فعالیت‌های ناحیه سبز [۴] شهر و محیط زیست . محسن حبیبی [۶] حیات در معماری . وحید شالی ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سوم . شماره دهم . پاییز ۱۳۸۰

شماره ۱۰

زمان انتشار: سال سوم . پاییز ۱۳۸۰ تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۳ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران همکاران این شماره: نجمه حسن‌پور . خاطره اکرمی . سید احمد هدی . بابک داورپناه . سروناز تاراج . شهره خوری . زهره فدایی مقدم ویراستار: مهدی افشار مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات مسئول واحد آگهی‌ها: بیژن نعیمی جلد: گروه معماری و شهرسازی لیتوگرافی: مردمک؛ ... ادامه