نوشته‌ها و مقالات با موضوع معماری در مجله معماری و فرهنگ

معماری

N54-A12-P02
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره‏ پنجاه‌و‌چهارم . تابستان ۱۳۹۵ . صفحات ۶۲ و ۶۳

. بافتن یک خانه . ابیر سیکالی .

مترجم: فریناز شریفی
زندگی بشر در طول تاریخ در حد فاصل میان مهاجرت به قلمروهای جدید و سکونت یافتن در آن‌جا توسعه پیدا کرده است. این جابه‌جایی بر روی زمین به کشف قلمروها و جوامع مختلف انجامید. چنین دوگانگی‏‌ای بین سکونت و جابه‌جایی، کشف و آرامش، ذات و جوهره اصلی انسان است. جهان سالانه شاهد آوارگی میلیون‌ها نفر در قاره‌های مختلف بر اثر جنگ‌های جهانی و سوانح طبیعی است. ادامه
N54-A15-P08
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وچهارم . تابستان ۱۳۹۵ . صفحات ۶۸ و ۶۹

. کلبه سیاه؛ خانه‏‌ای باقی درطبیعت .

مترجم: آیدا شهسوار
مالک این خانه، پیش از ارائه سفارش به معمار، پنج باغ گیاه‌شناسی ساخته بود و می‌خواست در میان آنها خانه‌ای برای تعمق و مراقبه ایجاد کند. سایت پروژه در مرکز کوهستان است؛ جایی که در آن چیزی جز کوه و آسمان دیده نمی‌شود! سایت رو به غرب است و هم امکان تماشای غروب را فراهم می‌کند و هم فرصت بهره‌مندی از آفتاب را در زمستان. باغ‌ها در مسیر دسترسی از جنگل انبوه درختان صنوبر قرار دارند و بین زمین شیب‌دار و صفحات فلزی هماهنگی خوبی ایجاد شده استادامه