شهر

. سانتو دومینگو؛ مِدِلین، کلمبیا .

برای سال‌ها مدلین به عنوان یکی از ناامن‌ترین شهرهای دنیا شناخته می‌شد. مسئولان، برای تغییر دادن این چهره از شهرشان، تصمیم گرفتند به مناطق زاغه‌نشین حاشیه شرقی شهر توجه بیشتری کنند. در چنین تصمیماتی، یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند فرهنگ یک منطقه را تغییر دهد، تغییرات محیطی آن منطقه است. بنابراین طرحی برای باززنده‌سازی این منطقه اجرا شد که در آن برای بالا بردن ارزش اجتماعی منطقه، امکانات و زیبایی این منطقه ارتقا داده شد. کارشناسان همچنین به این موضوع توجه داشتند که زاغه‌نشینی بخش جدایی‌ناپذیری از شهر است و سعی کردند زاغه‌ها کمترین میزان جابه‌جایی یا تخریب را داشته باشند و درعین‌حال با مشارکت دادن ساکنین آنها در این تصمیمات احساس تعلق آنها به محل زندگی‌شان را افزایش دهند. ... ادامه

. پورتا پالاتزو؛ تورین، ایتالیا .

اعیانی‌سازی یکی از روش‌های نوسازی و باززنده‌سازی بافت‌های تاریخی یک شهر است. این مقاله یکی از نمونه‌های موفق اعیانی‌سازی در شهر تورین ایتالیا را شرح می‌دهد. پورتا پالاتزو نام محله قدیمی تورین ایتالیا است که در ابتدا به عنوان محله‌ای نا امن شناخته می‌شد؛ امت پس از طی فرایند اعیانی‌سازی، کیفیت این محله دو چندان شد. برای انجام این فرایند سیاست‌های متنوعی به‌کار گرفته شد. اهداف آنها این بود که با وجود صرفه‌جویی در هزینه‌ها، امکانات و زیبایی را به محله بازگردانند، ناامنی کاهش پیدا کند، ساکنین محله از اقشار مختلف فرهنگی با هم تعامل کنند، احساس تعلق و مسئولیت‌پذیریشان بیشتر شود، از مشارکت آنها در زنده‌سازی آنجا بهره گرفته شود و درعین‌حال اقشار ضعیف آن محله را ترک نکنند. برای رسیدن به این اهداف، در کنار نوسازی محله، راهکارهای مختلفی مانند برگزاری مسابقه‌های شهرسازی، فرهنگ‌سازی به کمک برگزاری جلساتی با ساکنین محله، آموزش ایتالیایی با مهاجران، راه‌اندازی کتابخانه سیال, کمک گرفتن از ساکنین برای کاهش زباله و ... به کار گرفته شد. ... ادامه