فصلنامه معماری و فرهنگ . سال شانزدهم . شماره‏ پنجاه‌وپنجم . بهار ۱۳۹۷ . صفحات ۵۸ تا ۶۱

. هاستل و خانه فرهنگی کوژین . آتلیه سیگما .

م‌ف پیش از این در یک مقاله به معرفی پروژه «هاستل کوژین» پرداخته و یک یادداشت از آقای نوید یوسفیان در معرفی کتاب «کاسبان فاجعه» منتشر کرده است.

تا زمان تنطیم این متن (۲۹ مرداد ۱۴۰۱) چهار روایت از ارتکاب آزار جنسی منتشر شده‌ است که در آن به صراحت و با اشاره به جزئیات بسیار، اعمال و رفتارهای آزارنده و تکرارشونده‌ای به آقای نوید یوسفیان نسبت داده شده است. در یکی از روایت‌ها محل وقوع آزار جنسی، فضای هاستل کوژین ذکر شده است. در میانه‌ انتشار دو روایت، آقای نوید یوسفیان در صفحه‌ی شخصی خود در اینستاگرام، ضمن ارائه‌ توضیحاتی در مورد روایت اول، از شخص راوی و دیگرانی که احتمالاً از ایشان آزار یا آسیب دیده‌اند، عذرخواهی کرده‌اند.

م‌ف خود را نه در جایگاه سنجش صحت و سقم کلیت و جزئیات روایت‌ها و نه در جایگاه قضاوت و صدور حکم می‌داند، اما به جد بر این باور است که حقوق انسانی تک‌تک افراد جامعه، نباید در پیچ‌وتاب دشواری‌های حقوقی یا در میانه‌ مناسبات اجتماعی به تمنای جایگاه فرهنگی یا کسب درآمد برای یک شخص یا یک گروه، زایل شود.

م‌ف تأکید دارد که دستیابی به هیچ هدف اقتصادی و فرهنگی نباید زمینه‌ساز ارتکاب آزار یا تعدی به حقوق هیچ فردی شود، ضمن آن که برای افراد و گروه‌های مشغول به فعالیت‌های فرهنگی، مسؤولیت و حساسیت بیشتری نسبت به ایجاد فضای اجتماعی پویا، آزاد و امن قائل است.

هر دو یادداشت ذکر شده از وب‌سایت م‌ف حذف شدند و تحریریه م‌ف تا اطلاع ثانوی با آقای نوید یوسفیان همکاری نخواهد کرد. مخاطبین م‌ف می‌توانند در صورتی که ضرورتاً به این یادداشت‌ها نیاز دارند، از طریق صفحه‌ی «تماس با معماری و فرهنگ» در وب‌سایت م‌ف اقدام کنند.    

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!