فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وسوم . زمستان ۱۳۹۳ . صفحات ۷۰ و ۷۱

. آی ریزورت . استودیو اِی 21 .

موقعیت: نهاترانگ، ویتنام
سال: ۲۰۱۲

I Resort . a21 studio
Location: Nha Trang, Vietnam
Photos: Hiroyuki Okiبرای پاسخگویی به نیاز روزافزون به حمام گِل مجموعۀ «آی‏ ریزورت»، با استفاده از معماری سنتی ویتنام و نوآوری و ابداع در فضا و ساختار، امکان تجربه‌ای جدید را به گردشگران در ویتنام ارائه می‌کند. این استراحتگاه که روی تپه‌ای کوچک و در نزدیکی رودخانۀ اصلی که از مرکز شهر نهاترانگ جدا می‌شود  قرار گرفته، آرامش مورد نیاز این مجموعه را داراست و به گردشگران  امکان استفاده از خدمات حمام‌های گل را می‌دهد. در مجموع، با استفاده از چوب و سنگ و برگ‌های نارگیل محلی و مصالح زنده، «آی ریزورت» با حس و حالی هماهنگ با روحیۀ بومی منطقه پر شده است. اضافه‌کردن حوضچه‌های نیلوفر آبی و باغچه‌های گل و کدو به محیط آفتاب تند را در این شهر استوایی تعدیل کرده است. در تمام ساختمان این استراحتگاه، روی حیاط مرکزی و اتصالات کام و زبانه بیش‌ترین تأکید انجام شده است. حیاط مرکزی همان‌طور که می‌دانیم نتیجۀ شرایط اقلیمی و فرهنگی در منطقه است. اما علاوه بر این، حیاط به‌مثابه مولد فضا و تعدیلگر اقلیمی نیز عمل می‌کند. در این پروژه، طراح فضاها را بسیار منعطف سازمان‌دهی کرده تا بتوانند در ساعات مختلف روز با کارکردهای مختلفی منطبق شوند، درنتیجه فعالیت‌ها در فضاهای آرام و ساکن پی گرفته می‌شود. هم‌چنین این انعطاف دریافت انرژی خورشیدی و ایجاد تهویه را تسهیل می‌کند؛ چیزی که برای اقلیم ویتنام بسیار ضروری است. هرچند استفادۀ بیش از حد از حیاط مرکزی می‌تواند گرما و نور را افزایش دهد و موجب مزاحمت شود، باغچه‌های داخلی، مصالح سقف‌ها و نوع پنجره‌بندی با چنان دقتی در نظر گرفته شده‌ تا این تهدید را به حداقل برساند. امروزه، در سازه‌های چوبی معمولاً از چسب، میخ یا اتصالات پیش‌ساخته برای متصل‌کردن قطعات مختلف سازه به هم استفاده می‌شود. بنابراین، شیوه‌ای که در این ساختمان از اتصالات کام و زبانه استفاده شده است می‌تواند اقتباسی نو در معماری محسوب شود. این اتصالات به‌سادگی سر هم می‌شود، بسیار مستحکم است، مرتب و تمیز اجرا می‌شود، تکان‌دادن یا از جا درآوردنشان بسیار مشکل است و در سازه پنهان می‌شود.


امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!