فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وسوم . زمستان ۱۳۹۳ . صفحات ۸۸ تا ۹۱

. طرح منتخب مسابقه مرکز اداری گروه صنعتی انتخاب . فرهاد احمدی .

همکاران طراحی: دانا احمدی، محمدامین محمدی، بهار گشتاسب‏‌پور
موقعیت: تهران، ایران
مساحت سایت: ۱۸۰۰ مترمربع
زیربنا: ۱۷٬۰۰۰ مترمربع

مرکز اداری گروه صنعتی انتخاب

مسابقه مرکز اداری گروه صنعتی انتخاب
مرکز اداری گروه صنعتی انتخاب

مرکز اداری گروه صنعتی انتخاب در جنوب میدان شیخ بهایی در مساحت حدود ۱۸۰۰ متر مربع و به صورت زمینی دو نبش با دید به محور میدان و کوه البرز قرار گرفته است. ساختمان دارای پنج طبقه پارکینگ زیرزمینی به صورت اسپیرالی، دو طبقه تجاری در همکف و زیر زمین اول، هشت طبقه به صورت چهار دوبلکس برای  چهار واحد اداری و یک طبقه مدیریتی است که بر اساس ویژگی‏‌های بستر و نیروهای شهری طبق دیاگرام‌‏ها شکل گرفته است، ساختمان از یک سازه منظم با رفتارهای هموژن برخوردار است و از سه لایۀ «برون‏‌بر» یا نمای الحاقی و تنظیم کننده محیطی، «میان‏‌بر» یا فضاهای کارکردی و «درون‏‌بر» یا هسته که به صورت حوض‌خانه و نورگیر به کمک لایه بیرون تهویه و نور طبیعی را فراهم می‏‏‌کند، شکل گرفته است. در نمای بیرون از تخلخل‏‌های لانه کفتری که به تنظیم تابش به‏‌ویژه در سرتاسر جداره غربی کمک می‏‌کند و هم‏چنین ایوان‌‏ها استفاده شده که فرصت زندگی نیمه‌باز را فراهم می‏‌سازد.

در فراز بام، در جلوی رستوران مجموعه یک باغ مصفا با دید و منظر پانورامیک شهر، چون حیاط مجموعه در نظر گرفته شده است. سطح همکف با برجستگی از سطح خیابان مانند یک پلازا، فضایی برای نفوذ محورهای شهری به درون و ارتباط با فضا، پدید آورده و دورادور ساختمان را که به صورت یک برج نیم مخروط ناقص شکل گرفته به صورت فضایی باز و سبز سامان داده است.


مرکز اداری گروه صنعتی انتخاب
مرکز اداری گروه صنعتی انتخاب
مرکز اداری گروه صنعتی انتخاب
مرکز اداری گروه صنعتی انتخاب
مرکز اداری گروه صنعتی انتخاب
مرکز اداری گروه صنعتی انتخاب
مرکز اداری گروه صنعتی انتخاب
مرکز اداری گروه صنعتی انتخاب

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!