فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وچهارم . تابستان ۱۳۹۵ . صفحات ۶۸ و ۶۹

. کلبه سیاه؛ خانه‏‌ای باقی درطبیعت .

طراحان و معماران ایروژه
موقعیت:
گون وی ـ گون، گیوسانگ بوک ـ دو، کره جنوبی
مساحت: ۱۲۵ مترمربع
سال: ۲۰۱۲

Hyunam . IROJE Architects & Planners
Location: Gunwi-gun, Gyeongsangbuk-do, South Korea
Photos: Jong Oh Kim


کلبه سیاه
کلبه سیاه
کلبه سیاه

مالک این خانه، پیش از ارائه سفارش به معمار، پنج باغ گیاه‌شناسی ساخته بود و می‌خواست در میان آنها خانه‌ای برای تعمق و مراقبه ایجاد کند. سایت پروژه در مرکز کوهستان است؛ جایی که در آن چیزی جز کوه و آسمان دیده نمی‌شود! سایت رو به غرب است و هم امکان تماشای غروب را فراهم می‌کند و هم فرصت بهره‌مندی از آفتاب را در زمستان. باغ‌ها در مسیر دسترسی از جنگل انبوه درختان صنوبر قرار دارند و بین زمین شیب‌دار و صفحات فلزی هماهنگی خوبی ایجاد شده است؛ ساختمانی از فولاد با شیبی مستقیم و طولانی در انتهای باغ‌ها. بخش بالایی ساختمان به تپه‌ای مصنوع و بخش پایینی به دره دید دارد. مسیری پله‌ای کاربر را به‌سوی ورودی اصلی هدایت می‌کند، بدون آن‌که بتواند تصور کند بعد از ورودی چه خواهد دید. پس از ورود به خانه، چشم‌اندازی باشکوه از دره‌ای وسیع با پنجره‌هایی که از کف تا سقف در سه طرف خانه کشیده شده آشکار می‌شود. کانسپت اصلی مواجهه کاربر و طبیعت در سکوتی کامل است، جایی که خود را در آغوش چشم‌انداز باشکوه طبیعت خواهد یافت. بالا رفتن از تپه و نشستن روی صندلی سرد فولادی، در میان جنگلی از علف، لحظه‌ای یگانه است که تجربه احساس «بخشی از طبیعت‌بودن» را فراهم می‌کند، لحظه‌ای برای تعمق و مراقبه. به همین دلیل معمار، نام «هیونام» به معنی «کلبه سیاه و مرموز» را برای این خانه انتخاب کرده است. وقتی از دور این خانه را ببینید، آن را برخاسته از زمین می‌یابید؛ گویی از دل زمین به سمت دنیایی که مدت‌ها در انتظار آن بوده، سر برآورده است.


کلبه سیاه
کلبه سیاه
کلبه سیاه
کلبه سیاه
کلبه سیاه
کلبه سیاه
کلبه سیاه
کلبه سیاه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!