فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پنجم . شماره‏ چهاردهم . تابستان ۱۳۸۲

شماره ۱۴


شماره ۱۴
 • زمان انتشار: سال پنجم . تابستان ۱۳۸۲
 • تعداد صفحات: ۱۳۷ صفحه
 • تعداد یادداشت‌ها: ۲۷ عنوان
 • صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده
 • مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران
 • ویراستار: امیرعباس نجاری
 • همکاران این شماره: خاطره اکرمی، مهناز خسروی، برهانیه زمانی، شهره خوری، سید احمد هدی
 • آگهی‌ها: بیژن نعیمی
 • لیتوگرافی: مردمک
 • چاپ: نیل
 • اهداف و فعالیت‌های ناحیه سبز [۴]
 • شهر و محیط زیست . محسن حبیبی [۶]
 • حیات در معماری . وحید شالی امینی [۱۲]
 • ساختمان‌های زیرزمینی . مزین دهباشی [۱۴]
 • تأثیر زیست‌شناسی و اکولوژی در معماری . بهناز امین‌زاده [۱۸]
 • مروری بر روند شکل‌گیری معماری اکوتک . کاترین اسلسر . ترجمه: مامک نصیری نسب [۲۳]
 • بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان . حسین سلطان‌زاده [۳۲]
 • جهان در سال ۲۰۳۰ . چارلز جنکس . ترجمه: مریم سینگری [۳۶]
 • دوباره انسانی کردن معماری . کاترین سلسور . ترجمه: احمد بدرطالعی [۴۰]
 • زُهدباد (بررسی تفکرات تویو ایتو) . محمد قاری‌پور . حمیدرضا شایان [۴۶]
 • نمایش اکولوژیکی . ترجمه: فرشاد مفاخر [۶۶]
 • خانه خورشیدی . ترجمه: پرستو کرمی [۷۴]
 • طبیعت و معماری از نگاه تادو آندو . ترجمه: بهرام کشانی [۷۶]
 • طبیعت، انسان و معماری . مهرداد مال‌عزیزی [۷۸]
 • تهویه . نیک بیکر . کن استیمر . ترجمه: هلن افجه‌ای [۸۶]
 • طراحی اقلیمی . وحید قبادیان [۱۲۲]
 • گزارشی از برگزاری سمینار آموزشی جزئیات اجرایی ساختمان و صرفه‌جویی در مصرف . اتابک خجیر [۱۳۰]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید