فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پنجم . شماره پانزدهم و شانزدهم . پاییز و زمستان ۱۳۸۲

شماره ۱۵ و ۱۶


شماره ۱۵ و ۱۶
 • زمان انتشار: سال پنجم . پاییز و زمستان ۱۳۸۲
 • تعداد صفحات: ۱۵۹ صفحه
 • تعداد یادداشت‌ها: ۳۰ عنوان
 • صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده
 • مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران
 • صفحه‌‏آرا: بنفشه غفرانی – زهرا مساوات
 • ویراستار: امیرعباس نجاری
 • طراح گرافیست: ایراندخت قاضی‌زاده
 • همکاران این شماره: راضیه دوستی، فاطمه ولیانی، سید احمد هدی، فاطمه کشاورزی
 • لیتوگرافی: مردمک
 • آگهی‌ها: بیژن نعیمی
 • چاپ: نیل

 • معماری معاصر ایران و مکتب مدرن . مصطفی کیانی [۶]
 • معماری دوران پهلوی پیش از جنگ جهانی دوم . دی. ان. ویلبر . مترجم: خاطره اکرمی [۱۲]
 • معماری و معماران در دهه نخست قرن معاصر . علی‌اکبر صارمی [۱۶]
 • برخی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر در معماری معاصر . فریبرز رئیس‌دانا [۱۹]
 • بازتاب سیاست فرهنگی در هنر و معماری دوران پهلوی اول . محمدحسن رجبی [۲۲]
 • تأملی در مناسبات فرهنگی سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ . سید علیرضا قهاری [۲۴]
 • برون‌گرایی معماری در دوره پهلوی اول . فرزانه سفلایی [۲۷]
 • مدارس و مراکز آموزشی در سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ . زهرا مساوات [۳۲]
 • موزه‌های کشور در دوره پهلوی اول . راضیه دوستی [۳۵]
 • تلگراف‌خانه‌های تهران و رشت . محمدرضا شهریور [۳۸]
 • ساختمان پست و گمرک . اسماعیل عظیمی [۴۴]
 • مرکز پزشکی تهران . نادر خلیلی مویرا، موسر خلیلی . مترجم: سولماز زعیم‌دار [۵۰]
 • جست‌و‌جویی در سبک‌شناسی سه اثر شاخص معماری دوران معاصر: کاخ شهربانی، وزارت امور خارجه، موزه ایران باستان . اسکنر مختاری طالقانی [۵۲]
 • میدان مشق و عمارت شهربانی . محمدرضا شهریور [۶۴]
 • نمای ساختمان شهربانی، روش برخورد طراح با موضوع و روابط فضایی پیکره ساختمان در ارتباط با محوطه عمومی . مانلی افشنگ [۶۹]
 • شرحی بر شیوه معماری و تزئینات نمای ساختمان وزارت امور خارجه (شهربانی سابق) . علیرضا بهرمان [۷۴]
 • طرح استحکام‌بخشی ساختمان شهربانی سابق . علی‌اکبر سعیدی، افخم صباغ [۸۲]
 • دگرگونی مفهوم فضای شهری میدان ارگ تهران در ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ . سپیده یغمایی [۸۶]
 • شروع شکل‌گیری میدان‌های معاصر . حسین سلطان‌زاده [۹۲]
 • آثاری از آغاز دوره معاصر در قزوین و رامسر . امیرعلی خلیلیان [۹۹]
 • معماری اصفهان در دوره پهلوی اول . مریم قاسمی سیچانی [۱۰۶]
 • شهرداری اصفهان . مریم مانی [۱۱۵]
 • بانک تجارت، شعبه بازار . لیلا پهلوانزاده [۱۱۸]
 • سیاست بزرگداشت فرهیختگان: آرامگاه آفریننده شاهنامه . مهناز محمودی [۱۲۲]
 • مدیریت اجرایی پروژه‌های مرمت و بازسازی بناهای تاریخی . مهرداد بهمنی [۱۲۵]
 • درآمدی بر فتوگرامتری و تشخیص بدون تخریب . مترجم: احمدرضا تقاء [۱۳۰]
 • بم، تکرار یک تجربه، نگرش از زاویه‌ای دیگر . حسن لقایی، سیاوش لقایی [۱۳۵]
 • بم،‌خواب در چشم ترم می‌شکند؟ . مهرداد بهمنی [۱۴۰]
 • بم،‌ سکوتی که هست . مجتبی همایونی [۱۴۲]
 • بم، ۳۶ روز پس از زلزله . رعنا جوادی [۱۴۶]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید