فصلنامه معماری و فرهنگ . سال اول . شماره‏ اول . تابستان ۱۳۷۸

شماره ۱


شماره ۱
 • زمان انتشار: سال اول . تابستان ۱۳۷۸
 • تعداد صفحات: ۱۹۹ صفحه
 • تعداد یادداشت‌ها: ۲۵ عنوان
 • صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده
 • مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران
 • مدیر فنی و مسئول تولید: اصغر مهرپرور
 • مدیر حروفچینی: حسین کاغذچی
 • حروفچین: فرشته حسین‌پور
 • نمونه‌خوان: مهناز خسروی
 • جلد: سودابه آگاه
 • لیتوگرافی: مقدم؛ چاپ: رشد؛ صحافی: سپیدار

بخش اول: شکل در معماری

 • سخن سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۳]
 • از ماده تا تصویر . کامران افشار نادری [۵]
 • شکل شهر چیست و چرا باید به آن اهمیت داد . سید حسین بحرینی [۸]
 • فرم، شکل، گشتالت . جهانشاه پاکزاد [۱۳]
 • عوامل مؤثر در ادراک فرم و فضا . شهرام پوردیهیمی [۱۹]
 • نقدشناسی و شناخت فرم در آثار معماری . محمدرضا پورزرگر [۲۵]
 • فیزیک و پویایی شکل . مهرداد جاویدی‌نژاد [۳۱]
 • شکل در معماری . سید محسن حبیبی [۳۴]
 • صورت امکان و امکان صورت: نگاهی بر تأثیر بنیادی معماری در تطور مفهوم فلسفی مکان . سید موسی دیباج [۳۸]
 • فرایند شکل‌گیری شکل . فریبرز رئیس دانا [۵۰]
 • شکل شهر . احمد سعیدنیا [۶۲]
 • احساس و ادراک محیط و شکل . حسنعلی لقایی [۶۷]
 • بحران ادراک شکل . سید رضا هاشمی [۷۸]

بخش دوم: شکل در معماری ایرانی

 • خیشخانه: ابتدایی‌ترین شکل و وسیله تهویه مطبوع در تاریخ معماری ایران . علی بلوکباشی [۸۱]
 • تکوین شکل در معماری ایران . ناصر بنیادی [۸۶]
 • تأملی بر فرهنگ معماری در ایران باستان . ناصر تکمیل همایون [۹۰]
 • الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران . داراب دیبا [۹۷]
 • از چهارطاق تا چهارباغ: رمزپردازی در صورت معماری ایرانی . حسین سلطان‌زاده [۱۱۲]
 • شکل در معماری ایران . بابک نادری آزاد [۱۲۶]

بخش سوم: شکل در معماری غرب

 • مفهوم شکل در معماری غرب . بهروز منصوری [۱۳۱]
 • گروتسک: و رویکرد آن در معماری دکنستروکسیون . بهروز منصوری . امیربانی مسعود [۱۳۶]
 • فرم در معماری معاصر جهان: لوکوربوزیه _ میس واندرروهه . سید هادی میرمیران [۱۴۳]

بخش چهارم: مصاحبه و پاسخ به سوالات

 • پیدایش فرم در معماری ایرانی . بهروز پاکدامن [۱۴۶]
 • برخی از مسائل طراحی شهری . محمود توسلی [۱۶۰]
 • شکل در معماری . محمدرضا جودت [۱۶۲]
 • فرم در معماری . حسین شیخ‌زین‌الدین [۱۶۶]
 • شکل در معماری . علی‌اکبر صارمی [۱۷۱]
 • ارزش‌های پایدار در معماری . علی غفاری [۱۷۶]
 • شکل در معماری . سید حمید نوحی [۱۸۳]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید