فصلنامه معماری و فرهنگ . سال هفتم . شماره بیست‌ودوم . تابستان ۱۳۸۴

شماره ۲۲


شماره ۲۲
 • زمان انتشار: سال هفتم . تابستان ۱۳۸۴
 • تعداد صفحات: ۱۷۳ صفحه
 • تعداد یادداشت‌ها: ۱۶ عنوان
 • صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده
 • مدیر داخلی: راضیه دوستی
 • مشاوران علمی: امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, ناصر فکوهی، علی غفاری، سید هادی میرمیران, سید مجید مفیدی
 • صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات
 • طرح جلد: راضیه دوستی
 • ویراستار: مهناز خسروی
 • طراح گرافیک: ایراندخت قاضی‌زاده
 • مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی
 • مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات
 • همکاران این شماره: فاطمه ولیانی, سید احمد هدی، امیرعباس نجاری
 • لیتوگرافی: مردمک
 • آگهی‌ها: بیژن نعیمی
 • چاپ: نیل

 • یادداشت سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۵]
 • بازتاب سنت در معماری معاصر: بررسی موردی: آثار تادائو آندو . حسین سلطان‌زاده [۶]
 • تأثیر سوپرماتیسم بر معماری زاها حدید: نگاهی دیگر به مفهوم در معماری . سیامک پناهی [۲۰]
 • تکنولوژی و اکولوژی دو مفهوم ماندگار در معماری نورمن فاستر . میرسعید موسوی [۲۸]
 • مدرسه بدون دیوار . حامد کامل‌نیا [۳۴]
 • فمینیسم و معماری . امیر بانی مسعود [۴۴]
 • قیاس زبانی در نقد و نظریه معماری . کریس آبل . مترجم: محمدرضا شیرازی [۵۰]
 • کانسپت در معماری بر اساس هندسه فراکتال . شهریار شقاقی [۶۰]
 • از هماهنگی تا اغتشاش . پیتر اف اسمیت . مترجم: محمود نقی‌زاده [۶۶]
 • مصاحبه با تویو ایتو . کوجی تاکی . مترجم: اکبر برزگری مولان [۷۴]
 • معبر ماه . مترجم: حسین سلطان‌زاده [۱۱۵]
 • سرعت سایه: فشار نور . روشنک سخی‌نیا [۱۳۶]
 • بازتاب انتقال مفاهیم و ارزش‌های معماری در جامعه . هاشم هاشم‌نژاد [۱۴۸]
 • آموزش زیبایی‌شناسی محیطی . آلن کارلسون . مترجم: سجادمحمد یارزاده سحر شریفی [۱۵۱]
 • فرامنظرها . تام تونر . مترجم: فرشته پاشایی کمالی مرتضی میرغلامی [۱۵۴]
 • پارک‌های فناوری . ایور ریچارد . مترجم: امیر طاهرزاده [۱۶۰]
 • آرامگاه ابن‌بابویه و فضاهای تاریخی پیرامون آن . سید حسام‌الدین شریعتی [۱۶۷]
 • اعلام خطر برای چارتاقی نیاسر کاشان . رضا مرادی غیاث‌آبادی [۱۷۲]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید