فصلنامه معماری و فرهنگ . سال هفتم . شماره‏ بیست‌وسوم . پاییز ۱۳۸۴

شماره ۲۳


شماره ۲۳
 • زمان انتشار: سال هفتم . پاییز ۱۳۸۴
 • تعداد صفحات: ۱۶۵ صفحه
 • تعداد یادداشت‌ها: ۲۶ عنوان
 • صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده
 • مدیر داخلی: راضیه دوستی
 • مشاوران علمی: امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, ناصر فکوهی، محمد ضیمران، علی غفاری
 • صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات
 • طرح جلد: راضیه دوستی
 • ویراستار: حمیده پشتوان
 • مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی
 • مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات
 • همکاران این شماره: فاطمه ولیانی, سید احمد هدی
 • ویراستار صوری: مهناز خسروی
 • لیتوگرافی: مردمک
 • آگهی‌ها: بیژن نعیمی
 • چاپ: نیل
 • یادداشت سردبیر: خانه ماشینی برای زندگی . حسین سلطان‌زاده [۲]
 • اولین خانه خشتی اولین دهکده . سید مجید مفیدی [۷]
 • ایده و اقلیم، دو معیار متضاد یا هماهنگ در طراحی خانه‌های مسکونی . ژاله صابرنژاد [۱۳]
 • خانه‌های گلن مارکوت و تنطیم شرایط محیطی در طراحی آنها . جکی کراون . مترجم: نسیم ایرانمنش [۱۸]
 • خانه‌های همساز با محیط . امیر جوانبخت [۲۲]
 • سامانه‌های ایستا و انرژی خورشیدی در خانه . مترجم: آرزو صدوقی [۲۶]
 • خانه مجازی گروه (FOA) فرشید موسوی و لخاندروذائروپولو . مهناز محمودی [۳۱]
 • آنارشیسم معماری یا سینمای باستر کیتون: نقد و بررسی خانه فرانک گهری . سیامک پناهی [۳۶]
 • خانه دالاوا اثر رم کولهاس . رحیم هاشم‌پور [۴۶]
 • پایداری فرهنگی اجتماعی . فرهاد احمدی [۵۶]
 • یونگ و برج بولینگن . مترجم: آزاده مدنی [۶۶]
 • سکونتگاه سبز یا بازگشت گرگ‌ها . جی. پابلو مولستینا . مترجم: قاسم سیچانی [۶۹]
 • خانه‌های حومه شهر . وس جونز . مترجم: لیلا پهلوان‌زاده [۷۶]
 • مجتمع مسکونی خیابان لوبلان پاریس . هلن کاستلت . مترجم: جمال‌الدین سهیلی [۸۲]
 • سانیک پولدر سیستم صوتی حومه‌ای . شیرین تراز برین هولت . مترجم: مریم مانی [۸۶]
 • خانه INB- خانه S . مترجم: پیمان آقایی [۹۲]
 • جعبه بتنی . مترجم: آزاده مدنی [۹۶]
 • خانه باز . مترجم: زهرا مساوات [۱۰۰]
 • طرح و ساخت خانه‌های آلومینیومی . مترجم: راضیه دوستی [۱۰۲]
 • خانه مکعبی شکل (چرخش‌پذیر) در دیپرز خانه‌های به‌هم فشرده کوچک در مونیخ . مترجم: پرستو کرمی [۱۰۵]
 • خانه سمبلیک چارلز جنکس . مترجم: حمید ممانی [۱۰۹]
 • طرح مناسب، لازمه انبوه‌سازی . مسعود شعبانی [۱۱۷]
 • تحول طراحی مسکن . سیروس باور [۱۲۶]
 • سنت‌های طراحی و سکونت در خانه‌های درون‌گرای ایرانی به روایت عبدالله مستوفی . حسین سلطان‌زاده [۱۳۴]
 • از خانه تا آپارتمان . حسین سلطان‌زاده [۱۴۲]
 • جایگاه نشانه‌شناسی در شکل‌گیری معماری پست‌مدرن عوام‌گرا . امیر بانی مسعود [۱۵۵]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید