فصلنامه معماری و فرهنگ . سال نهم . شماره‏ بیست‌ونهم . ۱۳۸۶

شماره ۲۹


شماره ۲۹
 • زمان انتشار: سال نهم . ۱۳۸۶
 • تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه
 • تعداد یادداشت‌ها: ۲۲ عنوان
 • صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده
 • مدیر داخلی: راضیه دوستی
 • مشاوران علمی: ایرج اعتصام, امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, علی‌غفاری, ناصر فکوهی
 • صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات
 • ویراستار: حمیده پشتوان
 • مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی
 • مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات
 • همکاران این شماره: مرضیه گلستانی, نرگس مرآت
 • ویراستار صوری: مهناز خسروی
 • لیتوگرافی: فرآیند گویا
 • چاپ: نقش ایران
 • ناظر چاپ: مجید مبشری
 • یادداشت سردبیر: مرمت و برخی مسائل آن . حسین سلطان‌زاده [۳]
 • مفهوم مرمت و تاریخچه آن در ایران . محمدحسن محبعلی [۵]
 • آسیب‌شناسی یک بنای تاریخی . اصغر محمدمرادی [۷]
 • بناهای معاصر و نگرش های مرمتی به آن . داراب دیبا [‍۱۴]
 • بم ، میراث پایدار . اسکندر مختاری طالقانی [۱۷]
 • گستره و تحول مفهوم مرمت و احیا . حسین سلطان زاده [۲۳]
 • فن و هنر – کلیتی یکپارچه در معماری ایران ، خانه تاریخی تهامی . شعله بلوچ [۲۸]
 • نگرشی بر تجربه‌های تاریخ مرمت . مجتبی رضازاده اردبیلی – متینه کشاورز [۳۶]
 • آسیب شناسی مصور یخچال‌های دوقلوی جلالی . مرتضی حصاری – امیرحین آقاجانی [۴۲]
 •  آپارتمان زیر شیروانی لودویک و فاینمن . ترجمه: سارا شریعتی [۴۵]
 • مسجد و مدرسه شهید مطهری تهران . علی اکبر سعیدی [۴۷]
 • خانه – موزه‌ها . مهرداد بهمنی [۵۰]
 • مرمت و حفاظت در دهکده زاغه . جواد شکاری نیری [۵۴]
 • مرمت خانه صالح . فرهاد فخار تهرانی – سیدناصرالدین امامیان [۵۸]
 • مرمت بازار شیشه‌گر خانه ، تبریز . محمد زنده دل [۶۴]
 • الحاق معماری معاصر ؛ احیای معماری گذشته . جمال الدین سهیلی [۶۹]
 • مرمت مدرسه هدایت ، ارومیه . فرامرز پارسی [۷۴]
 • پوشش‌های مورب در معماری سنتی ایران . علی رنگچیان – وحید حیدری [۷۸]
 • طرح حفاظت مجموعه ساختمان‌های قزاقخانه . احد ولی زاده ارجمند [۸۶]
 • بازخوانی هویت در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی . علی جوان فروزنده – محسن نوروزوند [۹۵]
 • پنت هاوس میدان گرین وی . دیوید گوته . ترجمه: امیرحسین امینی [۱۰۲]
 • شهر باستانی هرکولانئوم . پروین قائم مقامی – امید رهایی [۱۰۸]
 • پاکسازی مصالح ساختمانی: افشاندن قطرات آب . یان کنستان تینیدس – لین همفریس [۱۱۲]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید