فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دهم . شماره‏ سی‌وسوم . ۱۳۸۷

شماره ۳۳


شماره ۳۳
 • زمان انتشار: سال دهم . ۱۳۸۷
 • تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه
 • تعداد یادداشت‌ها: ۲۳ عنوان
 • صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده
 • مدیر داخلی: راضیه دوستی
 • مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی‌مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، منوچهر طبیبیان، علی‌غفاری، ناصر فکوهی، هاشم‌هاشم‌نژاد
 • صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی
 • ویراستار: حمیده پشتوان
 • مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی
 • همکاران این شماره: مرضیه گلستانی، ثمر اکبری، مهناز خسروی، نرگس مرآت، شهره خوری
 • لیتوگرافی: فرآیند گویا
 • چاپ: نقش ایران
 • ناظر چاپ: مجید مبشری

 • سخن سردبیر: از زمین تا خاک [۳]
 • زمین و معماری . حسین سلطان‌زاده [۴]
 • ارتباط ساختمان و زمین در پروژه‌های کن یانگ . اسرا ژاله [۸]
 • گروه سایت، نامعماری در سیطره امپراتوری نشانه‌ها . سیامک پناهی [۱۲]
 • بحران گرمایش زمین و مسئولیت معماری . محمدامین تجویدی [۱۹]
 • ارتباط ساختمان با سایت . شیوا مجاهد – محسن فیضی [۲۶]
 • رابطه زمین و ساختمان از دیدگاه معماران اقلیمی . مهری دهبان [۳۰]
 • زمین و معماری پایدار . میثم سلیمانی [۳۳]
 • نقش بستر در شکل‌گیری ارتباط بین مجسمه‌سازی و معماری . سید هادی قدوسی‌فر [۳۷]
 • رویکرد معماری‌های دیجیتال به زمینه . آتنا طهرانچی [۴۱]
 • ده پروژه برتر معماری سبز سال 2008 . شهرزاد شیروانی [۴۶]
 • تحرک و پویایی در آثار لند آرت . آنیسا مقصودی [۵۰]
 • زمین، هندسه و نمادپردازی در معماری ایرانی . حسین سلطان‌زاده [۵۴]
 • خانه تولو . نگین شریفی [۶۲]
 • معماری و بستر در یونان باستان . زهرا عباسی [۶۵]
 • مفهوم زمین در معماری کهن ژاپن . سارا شریعتی [۶۹]
 • تمدن کاپادوکیا . فرزاد طهان [۷۴]
 • معماری با خاک . شوکا خوشبخت بهرمانی [۷۸]
 • زمین و معماری مازندران . مهرانگیز کلبادی نژاد [۸۲]
 • آموزش عملی و کارگاه تخصصی نورپردازی . رقیه سامانی پارسا – رویا یعقوبیان [۸۷]
 • زمین و طبیعت در نقاشی ایران و چین . راضیه دوستی [۹۱]
 • بررسی زمین در نگاره‌های شاهنامه شاه طهماسبی . آرزو خجسته‌پور [۹۴]
 • معماری در ترکیه معاصر . جمال‌الدین سهیلی [۹۷]
 • نگرش اسطورهای به زمین . وحید حائری [۱۰۵]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید