فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سیزدهم. شماره چهل‌وشش. زمستان۱۳۹۰

شماره ۴۶


شماره ۴۶
 • زمان انتشار: سال سیزدهم. زمستان ۱۳۹۰
 • تعداد صفحات: 104 صفحه
 • تعداد یادداشت‌ها: 15 عنوان
 • صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده
 • مشاوران علمی: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد.
 • مدیر داخلی: راضیه دوستی
 • نمونه‌خوان: مریم امجد
 • ترجمه: هایده هادوی
 • ویراستار: اسماعیل عباسی
 • همکاران این شماره: مهناز خسروی، نرگس مرات
 • گرافیک و صفحه‌آرایی: راضیه دوستی، زینب اخلاق‌پسند
 • امور بازرگانی: سمیه گلستانی، مرضیه گلستانی
 • عکس روی جلد: کوشک احمدشاهی؛ عکاس: رعنا جوادی
 • لیتوگرافی: هما گرافیک
 • چاپ: نقش ایران
 • یادداشت سردبیر/ کودکان و فضاهای معماری . [۴]
 • همزیستی کودکان با طبیعت . امیرحسین فهیمی . [۶]
 • مهدکودک، سازه‌ای با آرامش مادرانه . ساویز طیاح . [۱۶]
 • ادراک حسی در طراحی فضای کودک . نجمه زبردستان . [۲۶]
 • انی، مهدکودک دهه دوم هزاره . محمدرضا بحری . [۳۴]
 • نقش کودک در شکل‌گیری فضاهای محیطی . سمانه حسین‌پوریان . [۴۰]
 • خاطرات کودکی در زیر بام سبز . بشرا خوشنویس . [۴۷]
 • زبان رنگ‌ها در فضای زیستی کودکان . مرضیه طلایی . [۵۳]
 • مشارکت کودکانه در مهدکودک‌های چین . منصور قویدل . [۵۷]
 • حضور طبیعت در مهدکودک‌های اتریش . سیداحمد باقری . [۶۴]
 • مهدکودک‌های اسپانیا (دو کانسپت در دو مهدکودک) . علیرضا سلطان‌زاده . [۷۲]
 • فضای رشد و بالندگی کودک . رئوفه طوسی . [۸۰]
 • کیفیت فضاها در طراحی مهدکودک . نسیم ایرانمنش . [۸۸]
 • زیبایی‌های معماری ایران/ مکتب‌خانه‌ها . حسین سلطان‌زاده [۹۷]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید