فصلنامه معماری و فرهنگ . سال چهاردهم . شماره چهل‌ونم . پاییز ۱۳۹۱

شماره ۴۹


 • زمان انتشار: سال چهاردهم . پاییز ۱۳۹۱
 • تعداد صفحات: ۸۹ صفحه
 • تعداد یادداشت‌ها: ۲۲ عنوان
 • صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطانزاده
 • مشاوران علمی: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد.
 • مدیر داخلی: راضیه دوستی
 • ویراستار: اسماعیل عباسی
 • همکاران این شماره: فاطمه ملکی، مهناز خسروی، نرگس مرات
 • صفحه‌آرا: مریم آقامیری
 • گرافیک: فریده داورزنی
 • امور بازرگانی: سمیه گلستانی، مرضیه گلستانی
 • ترجمه: هایده هادوی
 • تولید فنی مجید مبشری
 • هماهنگی انتشارات: سروناز تاراج
 • چاپ و صحافی: نقش ایران

 • یادداشت سرد بیر: طراحی منظر [۴]
 • منظر و منظر گرایی، انگاره ای نو . سید محسن حبیبی [۶]
 • باززنده‌سازی منظر در فضاهای شهری . هما ایرانی بهبهانی . زیبا شیرزاد [۸]
 • منظر روان شناسانه . علیرضا قهاری  [۱۲]
 • نقش آب در طراحی محیط و معماری منظر . محمدرضا مثنوی [۱۵]
 • طرح منظر اراضی ذخیره درون شهری حاشیه رودخانه ها . مهرداد مال عزیزی [۲۱]
 • بازتاب اندیشه های شرق و غرب در معماری منظر . علی پورجعفر . سعید فرمهین فراهانی . مهگل مرتهب [۲۵]
 • پارک‌های موضوعی . امیرافغان حاجی عباسی . مهرداد هاشم زاده همایونی [۳۰]
 • منظر شهری فضاهای مجاور با آب و راهبردهای توسعه شهری . سید مجید مفیدی شمیرانی . زهرا سادات منصوری [۳۶]
 • هویت در سیمای روزانه و شبانه شهری . محمد مهدی محمودی . لیدا اسلامی [۴۲]
 • نگاهی زیباشناختی به محیط و منظر . یزدان سلطانی [۴۷]
 • زیبایی های معماری ایران کاخ چهلستون . حسین سلطان زاده [۵۱]
 • معرفی پروژه. [۵۹]
 • آسمان پارک سنگاپور [۶۰]
 • باشگاه مهندسان، نظام مهندسی گیلان [۶۱]
 • باغ پَرسه، اُپوس [۶۶]
 • ویلای شهرک دریاچه [۷۰]
 • برج مسکونی موج [۷۲]
 • ویلای مسکونی، تهران [۷۶]
 • مجتمع مسکونی تعاونی نظام پزشکی [۷۸]
 • کاربرد رنگ در پروژههای صنعتی نبات بیات [۸۱] 
 • خبر/ گزارش تاسیس دوکوموموی ایران [۸۴]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید