فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سوم . شماره‏ نهم . تابستان ۱۳۸۰

شماره ۹


شماره ۹
 • زمان انتشار: سال سوم . تابستان ۱۳۸۰
 • تعداد صفحات: ۱۱۸ صفحه
 • تعداد یادداشت‌ها: ۱۹ عنوان
 • صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های‌فرهنگی
 • مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده
 • مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران
 • ویراستار: مهدی افشار
 • مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات
 • مسئول واحد آگهی‌ها: بیژن نعیمی
 • جلد: گروه معماری و شهرسازی
 • لیتوگرافی: مردمک؛ چاپ: نیل

 • سخن سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۲]
 • گرگ لین . پیتر زلنر . ترجمه: مامک نصیری نسب [۴]
 • خانه‌های جنین‌شناختی . گرگ لین . امیر بانی‌مسعود [۱۵]
 • مطالعات فرافضا . پیتر زلنر . مترجم: یلدا غفوریان [۲۲]
 • آندو فضا را چگونه می‌نویسد؟ . محمدرضا شیرازی [۲۹]
 • بررسی و تحلیل نظریه‌ها و آثار پانوس کلرموس . هاشم هاشم‌نژاد [۳۵]
 • سازه‌های پنوماتیک . فولر مور . مترجم: حسین مددی [۴۲]
 • تجارب و روند شکل‌گیری مسکن . شهرام پوردیهیمی [۵۳]
 • اندیشه‌های جان راسکین: معماری، هنر و زیبایی . مصطفی کیانی [۶۳]
 • معماری دیکانستراکشن . وحید قبادیان [۷۲]
 • پدیده شهر گریزی . وحید شالی‌امینی [۷۸]
 • احیای مراکز قدیمی شهر . علیرضا قهاری [۸۱]
 • استفاده از روشنایی روز در معماری . کیوان جورابچی [۸۶]
 • مرکز دایره‌المعارف . محمدمهدی محمودی [۹۴]
 • گنبد هزاره حباب جادو . محمدرضا اصلانی [۹۸]
 • بانک موزون . کلودیا کوگل . مترجم: فرشاد مفاخر [۱۰۲]
 • ساختمان اداری نمایشگاه بازرگانی . لیلا داوسون . مترجم: فرشاد مفاخر [۱۰۵]
 • بانک ملی اصفهان . سیروس باور [۱۱۱]
 • گفت‌وگوی تمدن‌ها . مرکز بین‌المللی گفت‌و‌گوی تمدن‌ها [۱۱۶]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید