فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره‏ پنجاه‌وچهارم . تابستان ۱۳۹۵ . صفحات ۱۰۴ و ۱۰۵

. مقیاس کوچک، تغییر بزرگ . آندرس لپیک .. . ۱۱ مرداد ۹۹

مقیاس کوچک، تغییر بزرگ
مقیاس کوچک، تغییر بزرگ

SMALL SCALE, BIG CHANGES
New Architectures
of Social Engaement

by Andres Lepik
Publisher: The Museum of Modern Art
New York October 31, 2010

نقش یک آرشیتکت جهانی در جامعه ایجاد تغییرات است. به‌جای منتظر ماندن برای از راه رسیدن کمیسیون‌ها و مأموران گوناگون، معماران با بنیان نهادن و توسعه راهکارهای عملی به دنبال پاسخی برای شرایط متغیر زندگی بشر در بسیاری از نقاط جهان امروزند. مقیاس کوچک، تغییر بزرگ با ارائه پروژه‌های تازه ساخته شده و یا در حال ساخت در جوامع محروم در گوشه و کنار دنیا از یازده معمار و یا شرکت معماری بر بخش اصلی این تغییر متمرکز می‌شود. پروژه‌های ارائه‌شده در این مجموعه از پنج قاره جهان انتخاب شده‌اند و همگی واجد مسئولیت‌پذیری در برابر شرایط جامعه محلی خود هستند. طراحی خلاقانه این پروژه‌ها بیانگر، حس نوینی در حرفه معماری است. حس تعهد اجتماعی که امروزه بسیار بیش از پیش توسط کنشگران در حرفه معماری دنبال می‌شود.

بدون قربانی کردن میل به زیبایی، این معماران پروژه‌هایی را خلق کرده‌اند که ویژگی پساآرمانی مکان را آشکار می‌سازند، راه‌حل‌های معمارانه از همکاری نزدیک با کاربران آینده تا تحقیقات پایدار در شرایط محلی را کندوکاو می‌کند. پروژه‌ها، که شامل مدارس، پارک‌ها، خانه‌ها و تأسیسات زیربنایی می‌شوند، از تغییرات چشمگیر در دیالوگ دیرینه مابین معماری و جامعه خبر می‌دهند، در حالی که نقش معمار، روش‌هایش، نحوه برخورد و مسئولیتش به‌گونه‌ای دراماتیک بازبینی می‌شود. معماران هم‌چنین تعریف بسط‌یافته‌ای از «پایداری» ارائه می‌دهند که فراتر از استفاده از مصالح و تکنولوژی‌های جدید است تا جنبه‌های بیش‌تری از ایده‌های پایداری اجتماعی و اقتصادی را مشتمل می‌شود. پروژه‌های منتخب این مجموعه، در سال‌های اخیر، بارها در صفحات مجازی و نشریات معتبر منتشر شده و بارها در فستیوال‌ها و جوایز معماری برگزیده شده‌اند. در روزگاری که به مددِ سایت‌های متعدد معماری، هجمه تصویری سبک‌های معماری پر تکلف و فناورانه عرصه جامعه حرفه‌ای و آکادمیک ما را در سیطره خود در آورده، تأکید بر ارزش‌های معماری بومی و زمینه‌گرا، آن هم در شرایط جغرافیایی و محیطی غیر از جهان غرب و آسیای دور، می‌تواند به شناخت بهتر و پاسخ‌های زیربنایی‌تر معماری به نیازهای امروز یاری‌رسان باشد.

مقیاس کوچک، تغییر بزرگ استانداردهای در حال تکامل در زمینه پاسخگویی و مداخله در معماری و راه‌هایی را که معمار به شکل انتقادی با بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی بزرگ‌تر، که جوامع مختلف در گوشه و کنار دنیا با آن مواجه‌اند، بررسی می‌کند.


مقیاس کوچک، تغییر بزرگ
مقیاس کوچک، تغییر بزرگ
مقیاس کوچک، تغییر بزرگ
مقیاس کوچک، تغییر بزرگ
مقیاس کوچک، تغییر بزرگ
مقیاس کوچک، تغییر بزرگ
مقیاس کوچک، تغییر بزرگ

معرفی کتاب

۵۴Andres Lepikآندرس لپیکتغییر بزرگحرفۀ معماریسید مهدی طباطباییکتاب مقیاس کوچکمعماری پایدارمعماری جهان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!