فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وچهارم . ۱۳۹۵

شماره ۵۴


شماره ۵۴
 • زمان انتشار: سال پانزدهم . ۱۳۹۵
 • تعداد صفحات: ۱۰۹ صفحه
 • تعداد یادداشت‌ها: ۲۸ عنوان
 • صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • سردبیر مهمان: فرهاد احمدی
 • هیئت تحریریه: لیلا خدابخش، احسان سنایی، حسین شهرابی، بنوشه فرهت، سیّدمهدی‌طباطبایی‌اردکانی
 • مدیر داخلی: سوسن ترابی پاریزی
 • ویراستار: مرتضی فکوری
 • طراح نشانه و قالب صفحات: حسین شهرابی
 • صفحه‌‏آرایان: حسین شهرابی، علی ثابت
 • همکاران این شماره: مهناز خسروی، بشرا خوشنویس، فریده داورزنی، محمدرضا دمیری گنجی، نرگس مرآت، عمید مرتضوی
 • امور مالی: حسین یوسفی رامندی
 • هماهنگی انتشارات: سروناز تاراج
 • مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی
 • لیتوگرافی: خاورمیانه
 • چاپ و صحافی: نقش ایران

بخش اول: یادداشت‌‏ها و مقالات

بخش دوم: ‏گفت‌‏وگو

بخش سوم: پروژه‏‌های خارجی

بخش چهارم: شهر

بخش پنجم: معرفی کتاب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید