فصلنامه معماری و فرهنگ . سال شانزدهم . شماره پنجاه‌وپنجم . بهار ۱۳۹۷

شماره ۵۵


شماره ۵۵
 • زمان انتشار: سال شانزدهم . بهار ۱۳۹۷
 • تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه
 • تعداد یادداشت‌ها: ۲۱ عنوان
 • صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • سردبیر: فرهاد احمدی
 • مدیر مسئول: حسین شهرابی
 • هیئت تحریریه: آیدین احدزادگان آهنی، لیلا خدابخش، گلنوش‌رزازی، صبامریم‌ساعدی، حسین شهرابی، علی شریعتی، بنوشه فرهت، سیّدمهدی‌طباطبایی‌اردکانی
 • دبیر تحریریه: گلنوش رزازی
 • ویراستاران: مهناز خسروی، نرگس مرآت
 • صفحه‌‏آرایان: حسین شهرابی، پرشیا مرادی
 • همکاران این شماره: سوسن ترابی پاریزی، بشرا خوشنویس، محمدرضا کارفر، الناز ناصحی، هنگامه نانکلی
 • با تشکر از: امیرحسین تبریزی، علی کرمانیان، علیرضا محمودی، ترانه یلدا، کامبیز مشتاق گوهری، مونا ولیک‌جزی
 • امور مالی: حسین یوسفی رامندی
 • هماهنگی انتشارات: سروناز تاراج
 • مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی
 • چاپ و صحافی: مجتمع چاپ هدف

بخش اول: یادداشت‌‏ها و مقالات

بخش دوم: ‏گفت‌‏وگو

بخش سوم: معماری

بخش چهارم: شهر

بخش پنجم: معرفی کتاب